• Din varukorg är tom.
Visa varukorg
Delsumma: 0.00

Villkor

BAKGRUND:

Detta avtal gäller mellan dig, användaren av denna webbplats och Little Dragon Cyklar , ägaren till denna webbplats. Ditt samtycke att följa och vara bundet av dessa villkor anses ha inträffat vid din första användning av webbplatsen. Om du inte samtycker till att vara bunden av dessa villkor bör du sluta använda webbplatsen omedelbart.

 1. Definitioner och tolkning

I detta avtal ska följande villkor ha följande betydelser: 

"Innehåll" betyder all text, grafik, bilder, ljud, video, programvara, datakompileringar och annan form av information som kan lagras på en dator som visas på eller utgör en del av denna webbplats;
"Little Dragon Bikes ” betyder Little Dragon Bikes of Calle Pinosol 15 Malaga, 29012, Espana (Spanien);
"Service" betyder kollektivt alla onlineanläggningar, verktyg, tjänster eller information som Little Dragon Bikes gör tillgängliga via webbplatsen antingen nu eller i framtiden;
"Systemet" betyder vilken online kommunikationsinfrastruktur som Little Dragon Bikes gör tillgänglig via webbplatsen antingen nu eller i framtiden. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, webbaserad e-post, anslagstavlor, chattforum och e-postlänkar;
"Användare" / "Användare" betyder tredjepart som öppnar webbplatsen och inte är anställd av Little Dragon Bikes och agerar under sin anställning; och
"Hemsida" betyder webbplatsen som du för närvarande använder (https://www.little-dragon-bikes.eu/).
 • Immateriella rättigheter
  • Allt innehåll som ingår på webbplatsen, såvida det inte laddas upp av användare, inklusive, men inte begränsat till, text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudklipp, videoklipp, datakompileringar, sidlayout, underliggande kod och programvara tillhör Little Dragon Bikes, våra dotterbolag eller andra relevanta tredjeparter. Genom att fortsätta använda webbplatsen ger du samtycke till att sådant material skyddas av tillämplig spansk och internationell immateriell egendom och andra relevanta lagar.
  • Med förbehåll för underklausul 2.3 får du inte reproducera, kopiera, distribuera, lagra eller på något annat sätt återanvända material från webbplatsen såvida inte annat anges på webbplatsen eller såvida inte uttryckligt skriftligt tillstånd har getts av Little Dragon Bikes.
  • Material från webbplatsen kan återanvändas utan skriftligt tillstånd om något av de undantag som anges i Copyright Law 1987 (25628 LEY 22/1987, de 11 noviembre de Propiedad Intelectual) gäller.
 • Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Såvida inte detta uttryckligen anges är dessa webbplatser inte under kontroll av Little Dragon Bikes eller våra dotterbolag. Vi tar inget ansvar för innehållet på länkade webbplatser och frångår oss ansvar för alla former av förlust eller skada som uppstår till följd av användningen av dem. En länk till en annan webbplats på den här webbplatsen innebär inte något stöd för de länkade webbplatserna själva eller till ägarna av webbplatserna.

 • Länkar till denna webbplats

De som vill placera en länk till denna webbplats på andra webbplatser får göra det endast till hemsidan www.little-dragon-bikes.eu utan föregående tillstånd. Djuplänkning (dvs. länkar till specifika sidor på webbplatsen) kräver uttryckligt tillstånd från Little Dragon Bikes. Kontakta oss via e-post på info@little-dragon-bikes.eu om du vill veta mer.

 • Integritetspolicy
  • För tillämpningen av tillämplig lagstiftning om dataskydd kommer Little Dragon Bikes att behandla all personlig information som du har lämnat till den i enlighet med sekretesspolicy som finns tillgänglig på Little Dragon Bikes webbplats eller på begäran från Little Dragon Bikes.
  • Du samtycker till att om du har tillhandahållit Little Dragon Bikes personuppgifter som hänför sig till en tredjepart (1) har du på plats all nödvändig samtycke och meddelanden för att möjliggöra laglig överföring av sådana personuppgifter till Little Dragon Bikes och (2) som du har uppmärksammat någon sådan tredjepart integritetsmeddelandet som finns tillgängligt på Little Dragon Bikes webbplats eller på annat sätt tillhandahåller en kopia av den till tredjeparter. Du samtycker till att ersätta Little Dragon Bikes i förhållande till alla skulder, påföljder, böter, priser eller kostnader som uppstår till följd av att du inte uppfyller dessa krav.
 • Ansvarsfriskrivningar
  • Little Dragon Bikes garanterar inte att webbplatsen uppfyller dina krav, att den kommer att vara av tillfredsställande kvalitet, att den passar för ett visst syfte, att den inte kommer att kränka tredje parts rättigheter, att den kommer att vara kompatibel med alla system, att den kommer att vara säker och att all information kommer att vara korrekt. Vi garanterar inga specifika resultat från användningen av vår tjänst.
  • Ingen del av denna webbplats är avsedd att utgöra råd och innehållet på denna webbplats ska inte lita på när man fattar några beslut eller vidtar några åtgärder av något slag.
 • Webbplatsens tillgänglighet

Tjänsten tillhandahålls "som den är" och på "som tillgänglig" -basis. Vi ger ingen garanti för att tjänsten är fri från defekter och/eller fel. I den utsträckning som lagen tillåter ger vi inga garantier (uttryckliga eller underförstådda) för lämplighet för ett visst syfte, noggrannhet i information, kompatibilitet och tillfredsställande kvalitet.bility och tillfredsställande kvalitet.

Little Dragon Bikes accepterar inget ansvar för störningar eller bristande tillgång till webbplatsen till följd av externa orsaker inklusive, men inte begränsat till, ISP-utrustningsfel, fel i värdutrustning, fel i kommunikationsnätet, strömavbrott, naturhändelser, krigshandlingar eller lagliga begränsningar och censur.

 • Begränsning av ansvar
  • I den maximala utsträckning som tillåts enligt lag accepterar Little Dragon Bikes inget ansvar för någon direkt eller indirekt förlust eller skada, förutsägbar eller på annat sätt, inklusive indirekta, följdmässiga, specifka eller exemplifierande skador som uppstår till följd av användningen av webbplatsen eller någon information som finns däri . Användare bör vara medvetna om att de använder webbplatsen och dess innehåll på egen risk.
  • Ingenting i dessa villkor utesluter eller begränsar Little Dragon Bikes ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vårdslöshet eller bedrägeri som har uppstått på Little Dragon Bikes sida utan Little Dragon Bikes inblandning.
  • Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att dessa villkor följer de relevanta bestämmelserna i den allmänna lagen om skydd för konsumenter och användare (Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios LGDCU). I händelse av att någon av dessa villkor befinns vara olagliga, ogiltiga eller på annat sätt inte verkställbara, ska den termen anses avskild från dessa villkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av de återstående villkoren. Denna term gäller endast inom jurisdiktioner där en viss term är olaglig.
 • Inga undantag

I händelse av att någon part i dessa villkor inte utövar någon rätt eller rättsmedel som ingår här, ska detta inte tolkas som ett avstånd från den rätten eller åtgärden.

 1. Tidigare villkor

I händelse av konflikt mellan dessa villkor och tidigare versioner av dessa, ska bestämmelserna i dessa villkor gälla såvida det inte uttryckligen anges annat.

 1. Meddelanden

Alla meddelanden ska skickas till oss antingen via post till vår lokal (se adress ovan) eller via e-post till info@little-dragon-bikes.eu. Ett sådant meddelande anses vara mottaget tre dagar efter skickande om det skickas med förstklassig post, dagen för sändningen om e-postmeddelandet mottas i sin helhet på en arbetsdag och nästa arbetsdag om e-postmeddelandet skickas på en helg eller helgdag.

 1. Lag och jurisdiktion

Dessa villkor och förhållandet mellan dig och Little Dragon Bikes ska regleras av och tolkas i enlighet med Spaniens lag och Little Dragon Bikes och du samtycker till att underkasta dig den exklusiva jurisdiktion för Spaniens domstolar.

Scrolla till toppen