• Brak produktów w koszyku.
Zobacz Koszyk
Razem: 0.00

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka ochrony danych obejmuje sposób, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy, przekazujemy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Niniejsza Polityka ochrony danych została ostatnio zaktualizowana 16th kwietnia 2020.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy usług Little Dragon Bikes. Jeśli mieszkasz w Europejskim Obszarze Gospodarczym, dyrektywa 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest rozporządzeniem europejskim, a w Hiszpanii jest to hiszpańska ustawa o ochronie danych („SDPA”).

Rowery Little Dragon Calle Pinosol 15, 29012 Malaga, Hiszpania jest administratorem Twoich danych osobowych.

Pandemia Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) w Hiszpanii jest dla nas odpowiednim organem w sprawach ochrony danych.

Niniejsza Polityka ochrony danych opisuje, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Twoje dane osobowe oraz dostępne opcje dotyczące gromadzenia, przetwarzania, dostępu oraz sposobu aktualizacji, poprawiania i usuwania danych osobowych. Dodatkowe informacje na temat naszych praktyk dotyczących danych osobowych można znaleźć w naszych Warunkach. Niniejsza Polityka ochrony danych jest przeznaczona dla Ciebie jako użytkownika naszej strony internetowej i usług.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe odnoszą się do wszelkich informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („Dane osobowe”).

Jakie dane zbieramy?

Możemy gromadzić dane lub prosić o podanie niektórych danych podczas korzystania z naszej witryny i usług. Źródła, z których zbieramy Dane osobowe to:

Dane zbierane bezpośrednio od Ciebie lub Twojego urządzenia dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („Podmiot danych”) i mogą obejmować bezpośrednie identyfikatory, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

Dane zbierane online lub za pośrednictwem pośrednich identyfikatorów, takich jak numer konta logowania, hasło logowania, szczegóły płatności lub adres IP.

Zebrane dane, które są połączone, na przykład jeśli korzystałeś z naszej usługi, a później wybierzesz nas ponownie, połączymy twoje dane i będziemy traktować te połączone dane jako Dane Osobowe.

Zebrane Dane Osobowe organizujemy jako Dane Konta i Dane rozliczeniowe.

Dane konta to wszystko, czego potrzebujemy do założenia konta i obejmuje Twój adres e-mail i nazwę użytkownika oraz informacje związane z naszymi usługami, takie jak klucze licencyjne, Twoje imię i nazwisko, adres firmy i numer telefonu.

Dane rozliczeniowe to wszystko, czego potrzebujemy do skonfigurowania płatności, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, zamaskowany numer karty kredytowej, aw niektórych przypadkach adres rozliczeniowy i numer telefonu, jeśli nie zostały jeszcze zebrane.

Jak opisano powyżej, łączymy dane, a jeśli zebraliśmy już niektóre z Twoich danych, poprosimy Cię tylko o pozostałe dane, które są niezbędne do wykonania zakontraktowanej usługi.

Z jakich powodów korzystamy z danych osobowych?

Używamy twoich danych osobowych w następujących celach i na następujących podstawach:

Na podstawie wykonania naszej umowy (przy zakupie naszych usług)

Na podstawie Twojej zgody (kiedy subskrybujesz nasz biuletyn)

Na podstawie zobowiązań prawnych (w przypadku zobowiązań takich jak podatki, rachunkowość, przeciwdziałanie praniu pieniędzy lub na żądanie sądu lub innego organu)

Na podstawie naszego uzasadnionego interesu (w celu komunikacji dotyczącej poprawy bezpieczeństwa, prywatności i wydajności naszych usług. Lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw.)

Oczywiście, zanim polegamy na którymkolwiek z tych uzasadnionych interesów, równoważymy je z Twoimi interesami i upewniamy się, że są wystarczająco przekonujące i nie spowodują żadnej nieuzasadnionej szkody.

Kiedy ujawniamy Twoje dane osobowe?

Ujawniamy Twoje dane osobowe w odpowiedzi na zapytanie biznesowe lub prośbę o informacje w naszej firmie w celu zapewnienia najlepszej możliwej usługi oraz w naszym uzasadnionym interesie.

Możemy udostępniać Twoje dane organizacjom, które pomagają nam świadczyć usługi opisane w niniejszej Polityce ochrony danych i które mogą przetwarzać takie dane w naszym imieniu i zgodnie z niniejszą Polityką ochrony danych, w celu wspierania tej witryny i naszych usług. Na przykład u naszych prawnych innych profesjonalnych doradców.

Możemy również udostępniać informacje naszemu dostawcy bezpiecznej bramki płatności, a może być konieczne podanie informacji o karcie kredytowej lub debetowej bezpośrednio dostawcy w celu przetworzenia szczegółów płatności i autoryzacji płatności za pomocą bezpiecznego łącza. Informacje, które podajesz w takich przypadkach, nie są pod naszą kontrolą i podlegają warunkom i zasadom prywatności dostawcy usług płatniczych.

W związku z informacjami uzyskanymi o tobie podczas korzystania z naszej witryny internetowej możemy udostępniać identyfikator pliku cookie i dane IP dostawcom usług analitycznych i reklamowych w sieciach, aby pomóc nam w ulepszaniu i optymalizacji naszej witryny internetowej, która podlega naszej polityce plików cookie.

Możemy ujawnić dane osobowe w innych okolicznościach, na przykład gdy wyrażasz na to zgodę lub gdy wymaga tego prawo, nakaz sądowy, obowiązek prawny lub organ regulacyjny. Jeżeli celem jest zapobieganie oszustwom lub przestępstwom lub jeżeli jest to konieczne do ochrony i obrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego naszych pracowników, strony internetowej i jej użytkowników.

Będziemy przechowywać informacje wymagane do świadczenia naszych usług tak długo, jak długo będziesz klientem. Abyśmy mogli wywiązać się z naszych zobowiązań umownych i przez kolejny okres w celu zidentyfikowania problemów, przestrzegania okresów przedawnienia roszczeń i rozstrzygnięcia wszelkich postępowań prawnych.

Możesz dowiedzieć się, jak długo przechowywane są Twoje informacje i kiedy są one niszczone w naszej Polityce zatrzymywania danych, o którą możesz poprosić za pomocą naszego formularza kontaktowego.

Twoje prawa

Masz prawo do:

informacje o przetwarzaniu twoich danych osobowych

uzyskać dostęp do danych osobowych przechowywanych na Twój temat

poprosić o poprawienie nieprawidłowych, niedokładnych lub niepełnych danych osobowych

zażądać usunięcia danych osobowych, gdy nie są już potrzebne lub jeśli ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem

sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych w celach marketingowych lub z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją

w określonych przypadkach zażądaj ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

odbieraj swoje dane osobowe w formacie nadającym się do odczytu maszynowego i wysyłaj je do innego kontrolera („przenośność danych”)

domagać się, aby decyzje oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu dotyczące Ciebie lub w znaczący sposób wpływające na Ciebie i oparte na Twoich danych osobowych były podejmowane przez osoby fizyczne, nie tylko przez komputery. W tym przypadku masz również prawo do wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Jeśli uważasz, że Twoja prośba nie została przez nas rozpatrzona w sposób zadowalający, możesz zwrócić się do lokalnego organu ochrony danych. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) jest organem nadzorczym w Hiszpanii i ma związek z Little Dragon Bikes.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Chronimy Twoje dane przy użyciu najnowocześniejszych zabezpieczeń technicznych i fizycznych oraz obsługujemy solidny system zasad, umów o poufności, zabezpieczeń cyfrowych i procedur w celu zapewnienia najwyższego poziomu ochrony administracyjnej.

Bardziej szczegółowo, aby uzyskać dostęp do naszej bazy danych, użytkownik musi być autoryzowany, jest kwestionowany przez dwukierunkowy system uwierzytelniania i korzysta z szyfrowanej sieci VPN. Również usunięcie danych osobowych z naszej lokalizacji jest zabronione i bardzo trudne przy użyciu złożonego systemu szyfrowania. Korzystamy z najnowocześniejszego oprogramowania antywirusowego i anty-malware oraz aktualnej ochrony zapory ogniowej. Ponadto upoważniony personel musi mieć uzasadnioną potrzebę poznania takich interesów, jak kontakt lub obsługa konta użytkownika.

Dane, które zbieramy od Ciebie, mogą być przechowywane, z zastosowaniem odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa na naszych serwerach w Wielkiej Brytanii. We wszystkich przypadkach przestrzegamy ogólnie wysokich standardów ochrony danych i zaawansowanych środków bezpieczeństwa w celu ochrony przekazywanych nam danych osobowych, zarówno podczas ich przesyłania, jak i po ich otrzymaniu.

Aby skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw lub jeśli masz jakiekolwiek pytania lub skargi dotyczące korzystania z Twoich danych osobowych i niniejszej polityki, skontaktuj się z nami za pomocą naszego formularza kontaktowego.

Zmiany

Niniejsza Polityka ochrony danych i nasze zaangażowanie w ochronę prywatności danych osobowych mogą spowodować zmiany w niniejszej Polityce ochrony danych. Regularnie przeglądaj niniejsze Zasady ochrony danych, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami.

Zapytania i reklamacje

Wszelkie uwagi lub zapytania dotyczące tej polityki powinny być kierowane do nas przy użyciu następujących danych kontaktowych.

Rowery Little Dragon 

Calle Pinosol 15, 29012 Malaga, Hiszpania

Jeśli uważasz, że nie zastosowaliśmy się do tej zasady lub działaliśmy inaczej niż zgodnie z prawem o ochronie danych, poinformuj nas o tym. Możesz również skierować sprawę lub złożyć skargę do Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Przewiń na górę