• Brak produktów w koszyku.
Zobacz Koszyk
Razem: 0.00

Polityka prawna i zasady dotyczące plików cookie

Regulamin

Rowery Little Dragon

Calle Pinosol 15

Malaga, 29012, Espana

E-mail: info@little-dragon-bikes.eu

Telefon: (+34) 711010728

Odpowiedzialność

Treść oferty online

Zawartość tej witryny jest tworzona z najwyższą starannością. Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych informacji. Roszczenia odszkodowawcze wobec autora, które odnoszą się do szkód materialnych lub niemajątkowych, które zostały spowodowane przez wykorzystanie lub niestosowanie dostarczonych informacji lub przez użycie nieprawidłowych i niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, pod warunkiem, że nie ma możliwe do wykazania umyślne lub rażąco niedbałe winy autora. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez osobnego ogłoszenia lub do przerwania publikacji czasowo lub na stałe.

Odsyłacze i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych („linki”), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności autora, obowiązek odpowiedzialności wejdzie w życie tylko w przypadku, gdy autor jest świadomy ich treści i byłoby to jest to technicznie możliwe i uzasadnione, aby uniemożliwić wykorzystanie w przypadku nielegalnych treści. Autor niniejszym wyraźnie oświadcza, że ​​w momencie umieszczania linków na stronach, do których prowadzą linki, nie było żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt, zawartość lub autorstwo powiązanych stron. Dlatego niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści wszystkich powiązanych stron, które zostały zmienione po umieszczeniu linku. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odsyłaczy umieszczonych w ramach własnej oferty internetowej autora, a także zewnętrznych wpisów na forach dyskusyjnych i listach mailingowych założonych przez autora. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, aw szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, wyłączną odpowiedzialność ponosi dostawca strony, do której następuje odniesienie, a nie osoba, która jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem spinki do mankietów.

Ochrona danych

Jeżeli istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub biznesowych (adresy e-mail, imię i nazwisko, adresy), wprowadzenie tych danych odbywa się dobrowolnie. Dalsze informacje są dostępne w naszej polityce prywatności i plików cookie.

Ważność tego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostałeś skierowany. Jeżeli sekcje lub poszczególne warunki tego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub prawidłowe, ten fakt nie ma wpływu na treść lub ważność innych części.

prawo autorskie

Za projekt strony internetowej, tekst, wszystkie grafiki i zdjęcia, każdy ich wybór lub układ: Copyright © 2020 Little Dragon Bikes. Kopiowanie lub powielanie całej witryny internetowej lub jej części jest zabronione. Jakiekolwiek inne wykorzystanie materiałów lub informacji dostępnych na tej stronie - w tym powielanie, dalsza dystrybucja, modyfikacja i publikacja w jakimkolwiek celu, jest zabronione, chyba że Little Dragon Bikes wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.

Internetowe rozstrzyganie sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR-VO:

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Jesteśmy przygotowani do udziału w pozasądowym postępowaniu pojednawczym przed sporem konsumenckim organ rozstrzygający.

Informacja o plikach cookie

Ta strona wykorzystuje pliki cookie - małe pliki tekstowe, które są umieszczane na twoim komputerze, aby pomóc stronie zapewnić lepszą obsługę. Zasadniczo pliki cookie służą do zachowania preferencji użytkownika, przechowywania informacji dotyczących koszyków zakupów i dostarczania anonimowych danych śledzenia do aplikacji stron trzecich, takich jak Google Analytics. Z reguły pliki cookie poprawiają komfort przeglądania.

Możesz jednak chcieć wyłączyć pliki cookie na tej stronie i na innych. Najskuteczniejszym sposobem na to jest wyłączenie plików cookie w przeglądarce.

Niezależnie od ustawionego czasu trwania możesz ręcznie usunąć pliki cookie w przeglądarce. W niektórych ustawieniach przeglądarki akceptacja plików cookie występuje bez ograniczeń. Możesz zezwolić lub zabronić tymczasowych i zapisanych plików cookie niezależnie od siebie w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki. Oprócz ustawienia przeglądarki, które zasadniczo wyłącza automatyczne ustawianie plików cookie, możesz również dezaktywować pliki cookie.

Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, możesz aktywować ustawienie „Brak śledzenia reklam” (iOS) lub „Wyłącz spersonalizowane reklamy” (Android) na urządzeniu z odpowiednim systemem operacyjnym. Ma to na celu zapobieganie wykorzystywaniu identyfikatora reklamowego (nieosobowego identyfikatora urządzenia) do dostarczania reklam opartych na zainteresowaniach.

Jeśli korzystasz z opcji w przeglądarce, aby usunąć wszystkie pliki cookie lub ustawić blokujące pliki cookie, pamiętaj, że odpowiednie ustawienia lub ustawienia blokujących plików cookie mogą wymagać ponownego ustawienia!

Sugerujemy również zajrzenie do sekcji Pomoc przeglądarki lub zajrzenie na stronę About Cookies, która zawiera wskazówki dla wszystkich współczesnych przeglądarek

Akceptacja plików cookie nie jest warunkiem koniecznym do odwiedzenia naszej strony internetowej. Jeśli jednak nie akceptujesz ani nie dezaktywujesz plików cookie, niektóre opcje (np. Usługi, opcje zakupu, przechowywanie koszyka i informacje) mogą nie być dostępne na naszej stronie internetowej, a niektóre strony mogą nie być wyświetlane poprawnie.

Przewiń na górę