• Ingen produkter i handlevognen.
Vis Cart
Totalsum: 0.00

Vilkår og betingelser

BAKGRUNN:

Denne avtalen gjelder mellom deg, brukeren av dette nettstedet og Little Dragon Sykler , eieren (e) av dette nettstedet. Din avtale om å overholde og være bundet av disse vilkårene og betingelsene anses å oppstå ved din første bruk av nettstedet. Hvis du ikke godtar å være bundet av disse vilkårene, bør du slutte å bruke nettstedet umiddelbart.

 1. Definisjoner og tolkning

I denne avtalen skal følgende vilkår ha følgende betydning: 

"Innhold" betyr all tekst, grafikk, bilder, lyd, video, programvare, datasamlinger og annen form for informasjon som kan lagres på en datamaskin som vises på eller utgjør en del av dette nettstedet;
"Little Dragon Bikes ” betyr Little Dragon Bikes of Calle Pinosol 15 Malaga, 29012, Espana;
"Service" betyr samlet alle online fasiliteter, verktøy, tjenester eller informasjon som Little Dragon Bikes gjør tilgjengelig via nettstedet enten nå eller i fremtiden;
"System" betyr enhver elektronisk kommunikasjonsinfrastruktur som Little Dragon Bikes gjør tilgjengelig via nettstedet enten nå eller i fremtiden. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, nettbasert e-post, oppslagstavler, live chat-fasiliteter og e-postlenker;
“Bruker” / “Brukere” betyr enhver tredjepart som får tilgang til nettstedet og ikke er ansatt i Little Dragon Bikes og handler i løpet av deres ansettelse; og
“Nettsted” betyr nettstedet du bruker for øyeblikket (https://www.little-dragon-bikes.eu/).
 • Opphavsrett
  • Alt innhold som er inkludert på nettstedet, med mindre det er lastet opp av brukere, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, grafikk, logoer, ikoner, bilder, lydklipp, videoklipp, datakompileringer, sideoppsett, underliggende kode og programvare er eiendommen til Little Dragon Bikes, våre tilknyttede selskaper eller andre relevante tredjeparter. Ved å fortsette å bruke nettstedet erkjenner du at slikt materiale er beskyttet av gjeldende spansk og internasjonal immateriell eiendom og andre relevante lover.
  • Underlagt avsnitt 2.3 kan du ikke reprodusere, kopiere, distribuere, lagre eller på annen måte gjenbruke materiale fra nettstedet med mindre annet er angitt på nettstedet, eller med mindre du har gitt uttrykkelig skriftlig tillatelse til å gjøre det av Little Dragon Bikes.
  • Materiale fra nettstedet kan brukes på nytt uten skriftlig tillatelse der noen av unntakene beskrevet i Copyright Law 1987 (25628 LEY 22/1987, de 11 noviembre de Propiedad Intelectual) gjelder.
 • Lenker til andre nettsteder

Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder. Med mindre det er uttrykkelig angitt, er disse nettstedene ikke under kontroll av Little Dragon Bikes eller de av våre tilknyttede selskaper. Vi påtar oss intet ansvar for innholdet på slike nettsteder og fraskriver oss ansvar for alle former for tap eller skade som oppstår ved bruk av dem. Inkluderingen av en lenke til et annet nettsted på dette nettstedet innebærer ingen godkjennelse av nettstedene selv eller de som har kontroll over dem.

 • Koblinger til dette nettstedet

De som ønsker å plassere en lenke til dette nettstedet på andre nettsteder, kan bare gjøre det til hjemmesiden til nettstedet www.little-dragon-bikes.eu uten forhåndstillatelse. Dypkobling (dvs. lenker til bestemte sider på nettstedet) krever uttrykkelig tillatelse fra Little Dragon Bikes. Hvis du vil vite mer, kan du kontakte oss via e-post på info@little-dragon-bikes.eu.

 • Privatliv
  • I forbindelse med gjeldende lovgivning om databeskyttelse vil Little Dragon Bikes behandle alle personopplysninger du har gitt dem i samsvar med personvernreglene som er tilgjengelige på Little Dragon Bikes nettsted eller på forespørsel fra Little Dragon Bikes.
  • Du samtykker i at hvis du har gitt Little Dragon Bikes personopplysninger relatert til en tredjepart (1), har du på plass alle nødvendige passende samtykker og merknader for å muliggjøre lovlig overføring av slike personopplysninger til Little Dragon Bikes og (2) som du har brakt oppmerksomheten til en slik tredjepart om personvernmeldingen som er tilgjengelig på Little Dragon Bikes ’nettsted eller på annen måte gitt en kopi av den til tredjepart. Du samtykker i å holde Little Dragon Bikes skadesløs i forhold til alle og eventuelle forpliktelser, straff, bøter, priser eller kostnader som følger av at du ikke overholder disse kravene.
 • Forbehold
  • Little Dragon Bikes gir ingen garantier eller påstander om at nettstedet vil oppfylle dine krav, at det vil være av tilfredsstillende kvalitet, at det vil være egnet til et bestemt formål, at det ikke vil krenke rettighetene til tredjepart, og at det vil være kompatibel med alle systemer, at den vil være sikker og at all informasjon som blir gitt vil være nøyaktig. Vi garanterer ingen spesifikke resultater fra bruk av vår tjeneste.
  • Ingen del av dette nettstedet er ment å utgjøre råd og innholdet på dette nettstedet skal ikke være pålitelig når du tar noen beslutninger eller tar noen tiltak av noe slag.
 • Tilgjengeligheten til nettstedet

Tjenesten leveres "som den er" og på "som tilgjengelig" basis. Vi gir ingen garanti for at tjenesten vil være fri for mangler og / eller feil. I den grad loven tillater det, gir vi ingen garantier (uttrykkelig eller underforstått) om egnethet for et bestemt formål, nøyaktighet av informasjon, kompatibilitetbility og tilfredsstillende kvalitet.

Little Dragon Bikes påtar seg ikke noe ansvar for forstyrrelse eller manglende tilgjengelighet av nettstedet som følge av eksterne årsaker, inkludert, men ikke begrenset til, ISP-utstyrssvikt, svikt i vertsutstyr, svikt i kommunikasjonsnettverket, strømbrudd, naturlige hendelser, krigshandlinger eller juridiske begrensninger og sensur.

 • Ansvarsbegrensning
  • I det maksimale omfang som loven tillater, aksepterer Little Dragon Bikes ikke noe ansvar for direkte eller indirekte tap eller skade, påregnelige eller på annen måte, inkludert indirekte, følgeskader, spesielle eller eksemplariske skader som oppstår som følge av bruken av nettstedet eller informasjon som finnes der . Brukere skal være klar over at de bruker nettstedet og innholdet på egen risiko.
  • Ingenting i disse vilkårene utelukker eller begrenser Little Dragon Bikes 'ansvar for død eller personskade som følge av uaktsomhet eller svindel fra Little Dragon Bikes.
  • Alle anstrengelser er gjort for å sikre at disse vilkårene følger de relevante bestemmelsene i den generelle loven om beskyttelse av forbrukere og brukere (Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios LGDCU). Imidlertid, i tilfelle noen av disse vilkårene blir funnet å være ulovlige, ugyldige eller på annen måte ikke kan håndheves, skal denne betegnelsen anses å være skilt fra disse vilkårene og vil ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av de gjenværende vilkårene. Dette begrepet gjelder bare innenfor jurisdiksjoner der et bestemt begrep er ulovlig.
 • Ingen frafall

I tilfelle noen part i disse vilkårene og betingelsene ikke utøver noen rettigheter eller rette som finnes her, skal dette ikke tolkes som et avkall på den rettigheten eller den rette.

 1. Tidligere vilkår og betingelser

I tilfelle konflikt mellom disse vilkårene og tidligere versjoner av disse, skal bestemmelsene i disse vilkårene ha forrang, med mindre det uttrykkelig er angitt annet.

 1. Merknader

Alle varsler / kommunikasjoner skal gis til oss enten per post til lokalene våre (se adresse ovenfor) eller via e-post til info@little-dragon-bikes.eu. Et slikt varsel vil bli ansett som mottatt 3 dager etter innleggelse hvis det sendes med førsteklasses post, dagen for sending hvis e-posten mottas i sin helhet en virkedag og neste virkedag hvis e-posten sendes på en helg eller helligdag.

 1. Lov og jurisdiksjon

Disse vilkårene og forholdet mellom deg og Little Dragon Bikes skal styres av og tolkes i samsvar med loven i Spania og Little Dragon Bikes, og du samtykker i å underkaste deg den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Spania.

Rull til toppen