• Geen producten in de winkelwagen.
Bekijk Winkelmandje
Subtotaal: 0.00

Algemene voorwaarden

ACHTERGROND:

Deze overeenkomst is van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website en Little Dragon Bikes , de eigenaar (s) van deze website. Uw akkoord om te voldoen aan en gebonden te zijn aan deze voorwaarden wordt geacht plaats te vinden bij uw eerste gebruik van de website. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u het gebruik van de website onmiddellijk te staken.

 1. Definities en interpretaties

In deze overeenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenis: 

"Inhoud" betekent alle tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, audio, video, software, gegevenscompilaties en elke andere vorm van informatie die kan worden opgeslagen op een computer die verschijnt op of deel uitmaakt van deze website;
"Little Dragon Bikes ” betekent Little Dragon Bikes van Calle Pinosol 15 Malaga, 29012, Espana;
"Onderhoud" betekent collectief alle online faciliteiten, tools, diensten of informatie die Little Dragon Bikes nu of in de toekomst beschikbaar stelt via de website;
"Systeem" betekent elke online communicatie-infrastructuur die Little Dragon Bikes nu of in de toekomst beschikbaar stelt via de website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, webgebaseerde e-mail, prikborden, livechatfaciliteiten en e-maillinks;
"Gebruiker" / "Gebruikers" betekent elke derde partij die toegang heeft tot de website en niet in dienst is van Little Dragon Bikes en handelt in de uitoefening van hun dienstverband; en
"Website" betekent de website die u momenteel gebruikt (https://www.little-dragon-bikes.eu/).
 • Intellectueel eigendom
  • Alle inhoud op de website, tenzij geüpload door gebruikers, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, grafische afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, geluidsfragmenten, videoclips, gegevenscompilaties, pagina-indeling, onderliggende code en software is het eigendom van Little Dragon Bikes, onze gelieerde ondernemingen of andere relevante derde partijen. Door de website te blijven gebruiken, erkent u dat dergelijk materiaal wordt beschermd door de toepasselijke Spaanse en internationale intellectuele eigendom en andere relevante wetten.
  • Met inachtneming van subbepaling 2.3 mag u materiaal van de website niet reproduceren, kopiëren, distribueren, opslaan of op een andere manier hergebruiken, tenzij anders aangegeven op de website of tenzij uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is gegeven door Little Dragon Bikes.
  • Materiaal van de website mag zonder schriftelijke toestemming worden hergebruikt als een van de uitzonderingen die de auteursrechtwet 1987 (25628 LEY 22/1987, de 11 de noviembre de Propiedad Intelectual) beschrijft, van toepassing is.
 • Links naar andere websites

Deze website kan links naar andere sites bevatten. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, vallen deze sites niet onder de controle van Little Dragon Bikes of die van onze gelieerde ondernemingen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites en wijzen elke aansprakelijkheid af voor alle vormen van verlies of schade die voortvloeien uit het gebruik ervan. Het opnemen van een link naar een andere site op deze website impliceert geen goedkeuring van de sites zelf of van degenen die ze beheren.

 • Links naar deze website

Degenen die een link naar deze website op andere sites willen plaatsen, kunnen dit alleen doen naar de startpagina van de site www.little-dragon-bikes.eu zonder voorafgaande toestemming. Voor deep links (dwz links naar specifieke pagina's binnen de site) is de uitdrukkelijke toestemming van Little Dragon Bikes vereist. Neem voor meer informatie contact met ons op via info@little-dragon-bikes.eu.

 • Privacy
  • Voor de doeleinden van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming zullen de Little Dragon Bikes alle persoonlijke gegevens die u aan haar hebt verstrekt verwerken in overeenstemming met het privacybeleid dat beschikbaar is op de Little Dragon Bikes-website of op verzoek van Little Dragon Bikes.
  • U stemt ermee in dat, als u Little Dragon Bikes persoonlijke gegevens hebt verstrekt met betrekking tot een derde partij (1), u over alle noodzakelijke gepaste toestemmingen en kennisgevingen beschikt om dergelijke persoonsgegevens op wettige wijze naar Little Dragon Bikes over te dragen en (2) die u heeft de privacyverklaring die beschikbaar is op de website van Little Dragon Bikes onder de aandacht van een dergelijke derde partij te brengen of anderszins een kopie ervan aan de derde te verstrekken. U stemt ermee in Little Dragon Bikes te vrijwaren met betrekking tot alle aansprakelijkheden, boetes, boetes, onderscheidingen of kosten die voortvloeien uit uw niet-naleving van deze vereisten.
 • Voorbehoud
  • Little Dragon Bikes geeft geen garantie of verklaring dat de website aan uw eisen zal voldoen, dat deze van bevredigende kwaliteit is, dat deze geschikt is voor een bepaald doel, dat deze geen inbreuk maakt op de rechten van derden, dat deze zal zijn compatibel met alle systemen, dat het veilig is en dat alle verstrekte informatie juist is. We bieden geen garantie voor specifieke resultaten van het gebruik van onze Service.
  • Geen enkel onderdeel van deze website is bedoeld als advies en de inhoud van deze website mag niet worden gebruikt bij het nemen van beslissingen of het ondernemen van enige vorm van actie.
 • Beschikbaarheid van de website

De Service wordt geleverd "zoals hij is" en op een "zoals beschikbaar" -basis. Wij geven geen garantie dat de Dienst vrij is van defecten en / of fouten. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, bieden wij geen garanties (expliciet of impliciet) van geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid van informatie, compatibility en bevredigende kwaliteit.

Little Dragon Bikes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige verstoring of niet-beschikbaarheid van de website als gevolg van externe oorzaken waaronder, maar niet beperkt tot, ISP-apparatuurstoring, hostapparatuurstoring, communicatienetwerkstoring, stroomstoring, natuurlijke gebeurtenissen, oorlogsdaden of wettelijke beperkingen en censuur.

 • Beperking van aansprakelijkheid
  • Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaardt Little Dragon Bikes geen aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade, al dan niet te voorzien, met inbegrip van enige indirecte, gevolg-, speciale of voorbeeldschade die voortvloeit uit het gebruik van de website of de informatie daarin . Gebruikers dienen zich ervan bewust te zijn dat ze de website en de inhoud ervan op eigen risico gebruiken.
  • Niets in deze algemene voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Little Dragon Bikes uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid of fraude van Little Dragon Bikes.
  • Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat deze algemene voorwaarden strikt voldoen aan de relevante bepalingen van de Algemene wet inzake de bescherming van consumenten en gebruikers (Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios LGDCU). In het geval dat een van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar blijkt te zijn, moet die voorwaarde worden beschouwd als gescheiden van deze voorwaarden en heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorwaarden. Deze term is alleen van toepassing in rechtsgebieden waar een bepaalde term illegaal is.
 • Geen Afstand

In het geval dat een partij bij deze voorwaarden geen gebruik maakt van enig recht of rechtsmiddel hierin, zal dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand van dat recht of rechtsmiddel.

 1. Vorige voorwaarden

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en eerdere versies daarvan, prevaleren de bepalingen van deze voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 1. Kennisgevingen

Alle kennisgevingen / mededelingen zullen aan ons worden gedaan hetzij per post aan ons pand (zie adres hierboven) of per e-mail aan info@little-dragon-bikes.eu. Een dergelijke kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen 3 dagen na verzending als deze per eersteklas post is verzonden, de dag van verzending als de e-mail volledig is ontvangen op een werkdag en de volgende werkdag als de e-mail is verzonden in een weekend of een feestdag.

 1. Recht en Bevoegdheid

Deze algemene voorwaarden en de relatie tussen jou en Little Dragon Bikes worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wet en Little Dragon Bikes en je gaat ermee akkoord je te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Spanje.

Scroll naar boven