• Nav produktu grozā.
Skatīt grozu
KOPĀ: 0.00

Noteikumi un nosacījumi

INFORMĀCIJAI:

Šis līgums ir spēkā starp jums, šīs vietnes lietotāju un Mazie pūķa velosipēdi , šīs vietnes īpašnieks (-i). Tiek uzskatīts, ka jūsu piekrišana ievērot šos noteikumus un nosacījumus ir saistoša, pirmo reizi izmantojot vietni. Ja jūs nepiekrītat ievērot šos noteikumus un nosacījumus, jums nekavējoties jāpārtrauc vietnes izmantošana.

 1. Definīcijas un interpretācija

Šajā nolīgumā šādiem terminiem ir šāda nozīme: 

"Saturs ” ir jebkurš teksts, grafika, attēli, audio, video, programmatūra, datu kompilācijas un jebkāda cita veida informācija, ko var uzglabāt datorā, kurš parādās šajā Web vietā vai ir tās sastāvdaļa;
"Mazā pūķa velosipēdi ” nozīmēMazie pūķu velosipēdi no Calle Pinosol 15 Malaga, 29012, Espana;
"Apkalpošana" kopā nozīmē visas tiešsaistes iespējas, rīkus, pakalpojumus vai informāciju, ko Little Dragon Bikes tagad vai nākotnē nodrošina tīmekļa vietnē;
"Sistēma ” ir jebkura tiešsaistes sakaru infrastruktūra, kuru Little Dragon Bikes tagad vai nākotnē padara pieejamu tīmekļa vietnē. Tas ietver, bet neaprobežojas ar tīmekļa e-pastu, ziņojumu dēļiem, tiešsaistes tērzēšanas iespējām un e-pasta saitēm;
“Lietotājs” / “Lietotāji” ir jebkura trešā puse, kas piekļūst vietnei un kuru nenodarbina Little Dragon Bikes un kas darbojas savas nodarbinātības laikā; un
“Tīmekļa vietne” nozīmē vietni, kuru pašlaik izmantojat (https://www.little-dragon-bikes.eu/).
 • Intelektuālais īpašums
  • Viss Vietnes saturs, ja vien to nav augšupielādējis Lietotājs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tekstu, grafiku, logotipus, ikonas, attēlus, skaņas klipus, videoklipus, datu apkopojumus, lappuses izkārtojumu, pamatā esošo kodu un programmatūru, ir Mazie pūķu velosipēdi, mūsu filiāles vai citas attiecīgās trešās personas. Turpinot izmantot vietni, jūs apliecināt, ka šādus materiālus aizsargā piemērojamie Spānijas un starptautiskie intelektuālā īpašuma un citi attiecīgie likumi.
  • Ievērojot 2.3.apakšpunktu, jūs nedrīkstat no tīmekļa vietnes reproducēt, kopēt, izplatīt, uzglabāt vai jebkādā citā veidā atkārtoti izmantot materiālus, ja vien vietnē nav norādīts citādi vai ja Little Dragon Bikes tam nav devusi skaidru rakstisku atļauju.
  • Vietnes materiālus var atkārtoti izmantot bez rakstiskas atļaujas, ja tiek piemērots kāds no 1987. gada Autortiesību likumā (25628 LEY 22/1987, de 11 de noviembre de Propiedad Intelectual) aprakstītajiem izņēmumiem.
 • Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Šajā vietnē var būt saites uz citām vietnēm. Ja vien nav skaidri norādīts, šīs vietnes nav mazo pūķu velosipēdu vai mūsu saistīto uzņēmumu kontrolē. Mēs neuzņemamies atbildību par šādu vietņu saturu un neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumu vai bojājumu veidiem, kas rodas no to izmantošanas. Saites uz citu vietni iekļaušana šajā tīmekļa vietnē nenozīmē, ka tiek apstiprināta ne pati vietne, ne arī tās personas, kas tās kontrolē.

 • Saites uz šo vietni

Tie, kas vēlas ievietot saiti uz šo vietni citās vietnēs, to var izdarīt tikai uz vietnes sākumlapu www.little-dragon-bikes.eu bez iepriekšējas atļaujas. Lai veiktu dziļu sasaisti (ti, saites uz konkrētām vietnes lapām), nepieciešama skaidru Little Dragon Bikes atļauja. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: info@little-dragon-bikes.eu.

 • Privātums
  • Piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu vajadzībām Little Dragon Bikes apstrādās visus personas datus, kurus jūs tai esat iesniedzis, saskaņā ar privātuma politiku, kas pieejama Little Dragon Bikes vietnē vai pēc Little Dragon Bikes pieprasījuma.
  • Jūs piekrītat, ka, ja esat nodrošinājis Little Dragon Bikes ar personas datiem, kas attiecas uz trešo personu (1), tad jums ir visas nepieciešamās piekrišanas un paziņojumi, lai šādus personas datus varētu likumīgi pārsūtīt uz Little Dragon Bikes un (2), ka jums ir pievērsa jebkurai šādai trešai pusei paziņojumu par konfidencialitāti, kas pieejams Little Dragon Bikes vietnē, vai kā citādi nosūtīja tā kopiju trešajai pusei. Jūs piekrītat atlīdzināt Little Dragon Bikes saistībā ar visām un visām saistībām, sodiem, soda naudām, balvām vai izmaksām, kas rodas no jūsu neatbilstības šīm prasībām.
 • Atrunas
  • Little Dragon Bikes negarantē, ka vietne atbildīs jūsu prasībām, ka tā būs apmierinoša kvalitāte, ka tā būs piemērota noteiktam mērķim, ka tā nepārkāps trešo personu tiesības, ka tā būs savietojams ar visām sistēmām, ka tas būs drošs un visa sniegtā informācija būs precīza. Mēs negarantējam, ka mūsu pakalpojuma lietošana sniegs konkrētus rezultātus.
  • Neviena šīs vietnes daļa nav paredzēta kā padoms, un, pieņemot lēmumus vai veicot jebkādas darbības, uz šīs vietnes saturu nevajadzētu paļauties.
 • Vietnes pieejamība

Pakalpojums tiek sniegts “tāds, kāds tas ir” un “kā pieejams”. Mēs nedodam garantiju, ka Pakalpojumā nebūs defektu un / vai defektu. Maksimālā apjomā, ko atļauj likums, mēs nesniedzam garantijas (tiešas vai netiešas) par piemērotību noteiktam mērķim, informācijas precizitāti, salīdzināmībuveiklība un apmierinoša kvalitāte.

Little Dragon Bikes neuzņemas nekādu atbildību par traucējumiem vai nepieejamību Web vietā, kas radušies ārēju iemeslu dēļ, ieskaitot, bet ne tikai, ISP aprīkojuma kļūmes, resursdatora aprīkojuma kļūmes, sakaru tīkla kļūmes, strāvas padeves pārtraukumu, dabas notikumus, kara darbības vai juridiski ierobežojumi un cenzūra.

 • Atbildības ierobežojumi
  • Ciktāl to pieļauj likumi, Little Dragon Bikes neuzņemas nekādu atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas ir paredzami vai citādi, ieskaitot netiešus, izrietošus, īpašus vai priekšzīmīgus zaudējumus, kas saistīti ar vietnes izmantošanu vai jebkādu tajā esošo informāciju. . Lietotājiem jāzina, ka viņi izmanto vietni un tās saturu uz savu risku.
  • Nekas šajos noteikumos un nosacījumos neizslēdz vai neierobežo Little Dragon Bikes atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem, kas saistīti ar Little Dragon Bikes neuzmanību vai krāpšanu.
  • Ir darīts viss iespējamais, lai šie noteikumi un nosacījumi stingri atbilstu attiecīgajiem Vispārējā likuma par patērētāju un lietotāju aizsardzību (Ley general para la defensa de los consumeridores y usuarios LGDCU) attiecīgajiem noteikumiem. Tomēr, ja kāds no šiem noteikumiem tiek atzīts par prettiesisku, nederīgu vai citādi neizpildāmu, tiek uzskatīts, ka šis termins ir atdalīts no šiem noteikumiem un tas neietekmē atlikušo noteikumu spēkā esamību un izpildāmību. Šis termins attiecas tikai uz jurisdikcijām, kur konkrēts termins ir nelikumīgs.
 • Nav atteikšanās

Gadījumā, ja kāda šo Noteikumu un nosacījumu puse neizmanto nekādas šajos noteikumos ietvertās tiesības vai aizsardzības līdzekļus, to nevar uzskatīt par atteikšanos no šīm tiesībām vai tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.

 1. Iepriekšējie noteikumi un nosacījumi

Pretrunu gadījumā starp šiem Noteikumiem un jebkādām iepriekšējām to versijām noteicošie ir šo Noteikumu un nosacījumu nosacījumi, ja vien nav skaidri noteikts citādi.

 1. Paziņojumi

Visi paziņojumi / paziņojumi mums tiek nosūtīti vai nu pa pastu mūsu telpās (skatīt adresi iepriekš), vai pa e-pastu uz info@little-dragon-bikes.eu. Šāds paziņojums tiks uzskatīts par saņemtu 3 dienas pēc nosūtīšanas, ja tas nosūtīts ar pirmās klases pastu, nosūtīšanas dienu, ja e-pasts ir pilnībā saņemts darba dienā, un nākamajā darba dienā, ja e-pasts tiek nosūtīts nedēļas nogalē vai svētku dienā.

 1. Likumi un jurisdikcija

Šos noteikumus un nosacījumus, kā arī attiecības starp jums un Little Dragon Bikes regulē un interpretē saskaņā ar Spānijas likumiem un Little Dragon Bikes, un jūs piekrītat pakļauties Spānijas tiesu ekskluzīvai jurisdikcijai.

Ritiniet uz augšu