• Nincs termék a kosárban.
Kosár
Összesen: 0.00

Felhasználási feltételek

HÁTTÉR:

Ez a megállapodás vonatkozik közted, a webhely Felhasználója és az Ön között Kis sárkány kerékpárok , a webhely tulajdonosa (i). Az Ön beleegyezése, hogy betartja és betartja ezeket a feltételeket, úgy tekinthető, hogy a webhely első használatakor létrejön. Ha nem vállalja, hogy köti ezeket a feltételeket, haladéktalanul hagyja abba a weboldal használatát.

 1. Fogalommeghatározások és értelmezés

E megállapodásban a következő kifejezések jelentése a következő: 

"Tartalom" bármilyen szöveg, grafika, kép, audio, video, szoftver, adatösszeállítás és bármilyen egyéb információ, amelyet tárolni lehet egy számítógépen, amely megjelenik a weboldalon vagy annak részét képezi;
"Kis sárkány kerékpárok ” jelentése: Calle Pinosol kicsi sárkánykerékpárjai 15 Malaga, 29012, Espana;
"Szolgáltatás" együttesen jelent minden olyan online lehetőséget, eszközt, szolgáltatást vagy információt, amelyet a Little Dragon Bikes elérhetővé tesz a weboldalon keresztül, akár most, akár a jövőben;
"Rendszer" minden olyan online kommunikációs infrastruktúrát jelent, amelyet a Little Dragon Bikes most vagy a jövőben a weboldalon keresztül elérhetővé tesz. Ez magában foglalja, de nem kizárólag, a webalapú e-mailt, az üzenőfalakat, az élő csevegési lehetőségeket és az e-mail linkeket;
„Felhasználó” / „Felhasználó” bármely harmadik fél, aki belép a weboldalra, és amelyet nem alkalmaz a Little Dragon Bikes, és foglalkoztatása során jár el; és
"Weboldal" azt a weboldalt jelenti, amelyet jelenleg használ (https://www.little-dragon-bikes.eu/).
 • Szellemi tulajdon
  • A weboldalon található összes tartalom, kivéve, ha a felhasználók feltöltik, beleértve, de nem kizárólag, a szöveget, grafikákat, logókat, ikonokat, képeket, hangklipeket, videoklipeket, adatösszetételeket, oldalelrendezést, mögöttes kódot és szoftvert. Little Dragon Bikes, leányvállalataink vagy más érintett harmadik felek. A weboldal használatának folytatásával tudomásul veszi, hogy az ilyen anyagokat az alkalmazandó spanyol és nemzetközi szellemi tulajdon és más vonatkozó törvények védik.
  • A 2.3. Alpont rendelkezéseire is figyelemmel, a webhelyről nem másolható, másolható, terjeszthető, tárolható vagy bármilyen más módon felhasználható anyag, kivéve, ha a webhely másként rendelkezik, vagy ha a Little Dragon Bikes kifejezetten írásbeli engedélyt adott erre.
  • A weboldal anyaga írásbeli engedély nélkül felhasználható, ha az 1987-es szerzői jogi törvény (25628 LEY 22/1987, de 11 de noviembre de Propiedad Intelectual) által részletezett kivétel alkalmazandó.
 • Linkek más webhelyekre

Ez a webhely más webhelyekre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Hacsak kifejezetten nem említettük, ezeket a webhelyeket nem a Little Dragon Bikes vagy a leányvállalataink ellenőrzik. Nem vállalunk felelősséget az ilyen weboldalak tartalmáért, és nem vállalunk felelősséget az azok használatából eredő veszteségek vagy károk minden formájáért. Egy másik webhelyre mutató link hivatkozása ezen a weboldalon nem jelenti azt, hogy maguk a webhelyek vagy azok ellenőrzése alatt állnának.

 • Linkek erre a webhelyre

Azok, akik erre a webhelyre linket szeretnének elhelyezni más webhelyeken, ezt csak a www.little-dragon-bikes.eu webhely honlapjára tehetik meg előzetes engedély nélkül. A mély linkeléshez (azaz a webhelyen található bizonyos oldalakra mutató linkekhez) a Little Dragon Bikes kifejezett engedélye szükséges. További információért kérjük, lépjen velünk kapcsolatba e-mailben az info@little-dragon-bikes.eu címen.

 • Adatvédelem
  • Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok alkalmazásában a Little Dragon Bikes az általa megadott személyes adatokat a Little Dragon Bikes weboldalán vagy a Little Dragon Bikes kérésére elérhető adatvédelmi irányelvekkel összhangban dolgozza fel.
  • Ön beleegyezik abba, hogy ha harmadik féllel kapcsolatos személyes adatokat bocsátott a Little Dragon Bikes (1) rendelkezésére, minden szükséges megfelelő hozzájárulást és értesítést meg kell adnia ahhoz, hogy az ilyen személyes adatokat törvényesen továbbítsa a Little Dragon Bikes felé és (2) bármely ilyen harmadik fél figyelmét felhívta a Little Dragon Bikes weboldalán elérhető adatvédelmi közleményre, vagy más módon másolatát megadta a harmadik fél számára. Ön beleegyezik abba, hogy megtéríti a Little Dragon Bikes-t az összes kötelezettség, büntetés, pénzbírság, díj vagy költség miatt, amely e követelmények be nem tartásából származik.
 • Jogi nyilatkozat
  • A Little Dragon Bikes nem vállal garanciát vagy kijelenti, hogy a webhely megfelel az Ön igényeinek, hogy kielégítő minőségű, hogy egy adott célra alkalmas, hogy nem sérti harmadik személyek jogait, hogy minden rendszerrel kompatibilis, biztonságos és minden megadott információ pontos. Nem garantáljuk, hogy Szolgáltatásunk használata eredményeket eredményezne.
  • A weboldal egyetlen részének sem célja a tanácsadás, és a webhely tartalmára nem kell támaszkodni bármilyen döntés meghozatalakor vagy bármilyen intézkedés meghozatalakor.
 • A webhely elérhetősége

A Szolgáltatást „úgy, ahogy van” és „a rendelkezésre álló” alapon nyújtják. Nem vállalunk garanciát arra, hogy a Szolgáltatás hibákat és / vagy hibákat nem tartalmaz. A törvény által megengedett legnagyobb mértékben nem vállalunk (kifejezett vagy hallgatólagos) garanciát egy adott célra való alkalmasságra, az információk pontosságára, kompatibilitásárarugalmasság és kielégítő minőség.

A Little Dragon Bikes nem vállal felelősséget a webhely bármely külső okból fakadó meghibásodásáért vagy elérhetetlenségéért, ideértve, de nem kizárólagosan, az ISP berendezés meghibásodását, a host berendezés meghibásodását, a kommunikációs hálózat meghibásodását, áramkimaradást, természeti eseményeket, háborús cselekedeteket vagy jogi korlátozások és cenzúra.

 • A felelősség korlátozása
  • A törvény által megengedett mértékben a Little Dragon Bikes nem vállal semmiféle felelősséget semmilyen várható vagy más módon okozott közvetlen vagy közvetett veszteségért vagy károkért, ideértve a webhely vagy az abban található információk használatából eredő közvetett, következményes, különleges vagy példás károkat is. . A felhasználóknak tudniuk kell, hogy a webhelyet és annak tartalmát saját felelősségükre használják.
  • A jelen Általános Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem zárja ki vagy korlátozza a Little Dragon Bikes felelősségét a Little Dragon Bikes gondatlanságából vagy csalásából eredő halálért vagy személyi sérülésekért.
  • Minden erőfeszítést megtettünk annak biztosítására, hogy ezek a feltételek szigorúan megfeleljenek a fogyasztók és felhasználók védelméről szóló általános törvény (Ley general para la defensa de los consumeridores y usuarios LGDCU) vonatkozó rendelkezéseinek. Abban az esetben azonban, ha e feltételek bármelyikét jogellenesnek, érvénytelennek vagy más módon végrehajthatatlannak találják, akkor ezt a feltételt elválasztottnak kell tekinteni a jelen feltételektől, és ez nem befolyásolja a fennmaradó feltételek érvényességét és érvényesíthetőségét. Ez a kifejezés csak azokon a joghatóságokon belül érvényes, ahol egy adott kifejezés jogellenes.
 • Nincs lemondás

Abban az esetben, ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármelyik fele elmulasztja a benne foglalt jogok vagy jogorvoslati lehetőségek gyakorlását, ezt nem szabad e jog vagy jogorvoslat lemondásának értelmezni.

 1. Korábbi feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek és azok bármilyen korábbi verziója közötti ellentmondás esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadók, kivéve, ha kifejezetten másként rendelkezik.

 1. Nyilatkozatok

Minden értesítést / közleményt postán küldünk a telephelyünkre (lásd a fenti címet), vagy e-mailben az info@little-dragon-bikes.eu címre. Az ilyen értesítést a feladás után 3 nappal tekintjük kézhez vettnek, ha első osztályú postai úton küldjük, az elküldés napját, ha az e-mail teljes egészében egy munkanapon érkezik, és a következő munkanapon, ha az e-mailt hétvégén vagy munkaszüneti napon küldjük el.

 1. Jog és joghatóság

Ezeket a feltételeket, valamint az Ön és a Kis Sárkány Kerékpárok közötti kapcsolatot a Spanyolország és a Kis Sárkány Kerékpárok törvényei szabályozzák és értelmezik, és Ön beleegyezik abba, hogy aláírja a spanyol bíróságok kizárólagos joghatósága alá.

Lapozzunk az elejére