• Ei tuotteita korissa.
Katso koriin
Välisumma: 0.00

Käyttöehdot

TAUSTA:

Tätä sopimusta sovelletaan sinun, tämän Web-sivuston käyttäjän ja käyttäjän välillä Pikku lohikäärme polkupyöriä , tämän verkkosivuston omistaja (t). Suostumuksesi noudattaa ja sitoutua näihin ehtoihin katsotaan tekevän ensimmäisen kerran, kun käytät verkkosivustoa. Jos et suostu noudattamaan näitä ehtoja, lopeta verkkosivuston käyttö välittömästi.

 1. Määritelmät ja tulkinta

Tässä sopimuksessa seuraavilla termeillä on seuraava merkitys: 

"Sisältö" tarkoittaa mitä tahansa tekstiä, grafiikkaa, kuvia, ääntä, videota, ohjelmistoja, tietokokoonpanoja ja mitä tahansa muuta tietoa, jota voidaan tallentaa tietokoneelle, joka esiintyy tällä verkkosivustolla tai muodostaa osan siitä;
"Pikku lohikäärmepolkupyörät ” tarkoittaa pieniä lohikäärmepyöriä Calle Pinosol 15 Malagasta, 29012, Espana;
"service” tarkoittaa yhdessä kaikkia online-palveluita, työkaluja, palveluita tai tietoja, jotka Little Dragon Bikes tarjoaa verkkosivuston kautta joko nyt tai tulevaisuudessa;
"Järjestelmä ” tarkoittaa mitä tahansa online-viestintäinfrastruktuuria, jonka Little Dragon Bikes tarjoaa verkkosivuston kautta joko nyt tai tulevaisuudessa. Tämä sisältää muun muassa verkkopohjaisen sähköpostin, ilmoitustaulut, live-chat-palvelut ja sähköpostilinkit;
“Käyttäjä” / “Käyttäjät” tarkoittaa mitä tahansa kolmatta osapuolta, joka käyttää verkkosivustoa ja jota Little Dragon Bikes ei palkkaa ja joka toimii heidän työsuhteensa aikana; ja
"Verkkosivusto" tarkoittaa verkkosivustoa, jota parhaillaan käytät (https://www.little-dragon-bikes.eu/).
 • Immateriaalioikeudet
  • Kaikki verkkosivuston sisältö, ellei käyttäjät ole ladanneet sitä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, teksti, grafiikat, logot, kuvakkeet, kuvat, äänileikkeet, videoleikkeet, datakokoelmat, sivun asettelu, alla oleva koodi ja ohjelmisto ovat Little Dragon Bikes, tytäryhtiömme tai muut asiaankuuluvat kolmannet osapuolet. Jatkamalla verkkosivuston käyttöä hyväksyt, että tällaista materiaalia suojaavat sovellettavat Espanjan ja kansainväliset immateriaalioikeudet ja muut asiaankuuluvat lait.
  • Jollei alalauseesta 2.3 muuta johdu, et saa kopioida, levittää, tallentaa tai millään muulla tavalla käyttää uudelleen materiaalia verkkosivustolta, ellei verkkosivustossa toisin mainita tai ellei Little Dragon Bikes ole antanut nimenomaista kirjallista lupaa siihen.
  • Verkkosivuston materiaalia voidaan käyttää uudelleen ilman kirjallista lupaa, jos sovelletaan poikkeusta, joka kuvaa tekijänoikeuslakia 1987 (25628 LEY 22/1987, de 11 de noviembre de Propiedad Intelectual).
 • Linkkejä muille sivustoille

Tämä verkkosivusto voi sisältää linkkejä muihin sivustoihin. Ellei nimenomaisesti mainita, nämä sivustot eivät ole Little Dragon Bikesin tai tytäryhtiöidemme hallinnassa. Emme ota vastuuta tällaisten verkkosivustojen sisällöstä ja pidätämme vastuuta mahdollisista menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat niiden käytöstä. Linkin lisääminen toiselle sivustolle tälle verkkosivustolle ei tarkoita minkäänlaista hyväksyntää itse sivustoille tai niille, jotka hallitsevat niitä.

 • Linkit tälle verkkosivustolle

Ne, jotka haluavat sijoittaa linkin tälle verkkosivustolle muille sivustoille, voivat tehdä sen vain sivuston kotisivulle www.little-dragon-bikes.eu ilman ennakkolupaa. Syvä linkitys (ts. Linkit tietyille sivuston sivuille) vaatii Pienien lohikäärmepyörien nimenomaisen luvan. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@little-dragon-bikes.eu.

 • yksityisyys
  • Sovellettavan tietosuojalainsäädännön soveltamiseksi Little Dragon Bikes käsittelee kaikki toimittamasi henkilötiedot Little Dragon Bikes -verkkosivustolla tai Little Dragon Bikes pyynnöstä saatavien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.
  • Hyväksyt sen, että jos olet toimittanut Little Dragon Bikes henkilökohtaisia ​​tietoja kolmannelle osapuolelle (1), sinulla on kaikki tarvittavat asianmukaiset suostumukset ja ilmoitukset, jotta nämä henkilötiedot voidaan laillisesti siirtää Little Dragon Bikes -sivulle ja (2) ilmoittanut kolmansien osapuolten tietoisuuteen tietosuojailmoituksesta, joka on saatavana Little Dragon Bikes -verkkosivustolla, tai toimittanut muuten kopion siitä kolmannelle. Suostut korvaamaan Little Dragon Bikes kaikista vastuista, rangaistuksista, sakkoista, palkinnoista tai kustannuksista, jotka johtuvat näiden vaatimusten noudattamatta jättämisestä.
 • Vastuuvapaus
  • Little Dragon Bikes ei takaa, että verkkosivusto täyttää vaatimuksesi, että se on tyydyttävän laadun, että se soveltuu tiettyyn tarkoitukseen, että se ei loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia, että se on yhteensopiva kaikkien järjestelmien kanssa, että se on turvallinen ja että kaikki annetut tiedot ovat oikeita. Emme takaa mitään erityisiä tuloksia palvelumme käytöstä.
  • Mitään tämän verkkosivuston osaa ei ole tarkoitettu neuvoksi, ja tämän verkkosivuston sisältöön ei pitäisi luottaa päätöksenteossa tai minkäänlaisissa toimissa.
 • Sivuston saatavuus

Palvelu tarjotaan sellaisenaan ja sellaisenaan. Emme takaa, että Palvelussa ei ole vikoja ja / tai vikoja. Lain sallimissa rajoissa emme tarjoa (nimenomaisia ​​tai epäsuoria) takuita soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen, tietojen oikeellisuuteen, yhteensopivuuteenjoustavuus ja tyydyttävä laatu.

Little Dragon Bikes ei vastaa mistään verkkosivuston häiriöistä tai puuttumisesta, joka johtuu ulkoisista syistä, mukaan lukien, mutta rajoittumatta, Internet-palveluntarjoajan laitevika, isäntälaitevika, viestintäverkon häiriö, sähkökatkos, luonnolliset tapahtumat, sota- tai lailliset rajoitukset ja sensuuri.

 • Vastuun rajoitus
  • Lain sallimissa rajoissa Little Dragon Bikes ei vastaa mistään välittömistä tai epäsuorista menetyksistä tai vahingoista, ennakoitavista tai muista, mukaan lukien epäsuorat, välilliset, erityiset tai esimerkilliset vahingot, jotka johtuvat verkkosivuston tai sen sisältämien tietojen käytöstä . Käyttäjien tulee olla tietoisia siitä, että he käyttävät verkkosivustoa ja sen sisältöä omalla vastuullaan.
  • Mikään näistä ehdoista ei sulje pois tai rajoita Little Dragon Bikes -yhtiön vastuuta kuolemasta tai henkilövahinkoista, jotka johtuvat Little Dragon Bikes -yrityksen huolimattomuudesta tai petoksesta.
  • On pyritty varmistamaan, että nämä ehdot noudattavat tiukasti kuluttajien ja käyttäjien suojelua koskevan yleisen lain (Ley general para la defensa de los consumeridores y usuarios LGDCU) asiaankuuluvia säännöksiä. Jos jokin näistä ehdoista todetaan kuitenkin laittomaksi, pätemättömäksi tai muutoin toteuttamiskelvottomaksi, kyseisen ehdon katsotaan eronneen näistä ehdoista, eikä se vaikuta jäljellä olevien ehtojen pätevyyteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen. Tätä termiä sovelletaan vain lainkäyttöalueilla, joissa tietty termi on laiton.
 • Ei Waiver

Jos jokin näiden ehtojen osapuoli jättää käyttämättä mitään näihin ehtoihin sisältyvää oikeutta tai muutoksenhakukeinoa, sitä ei tule pitää luopumisena kyseisestä oikeudesta tai oikeussuojakeinosta.

 1. Aiemmat ehdot

Jos näiden ehtojen ja niiden aikaisempien versioiden välillä on ristiriitoja, näiden ehtojen määräykset ovat etusijalla, jollei toisin määrätä.

 1. Ilmoitukset

Kaikki ilmoitukset / viestit toimitetaan meille joko postitse toimitiloihimme (katso yllä oleva osoite) tai sähköpostitse osoitteeseen info@little-dragon-bikes.eu. Tällaisen ilmoituksen katsotaan saapuneen 3 päivän kuluttua lähettämisestä, jos se on lähetetty ensimmäisen luokan postilla, lähetyspäivänä, jos sähköposti vastaanotetaan kokonaisuudessaan arkipäivänä, ja seuraavana arkipäivänä, jos sähköposti lähetetään viikonloppuna tai yleisenä vapaapäivänä.

 1. Laki ja toimivalta

Näitä ehtoja ja sinun ja Little Dragon Bikes -suhteiden välistä suhdetta säännellään ja niitä tulkitaan Espanjan lain ja Little Dragon Bikes -sääntöjen mukaisesti, ja sitoudut alistumaan Espanjan tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.

Siirry alkuun