• Ei ole tooteid ostukorvis.
Vaata Ostukorvi
vahesumma: 0.00

Tingimused

Taust:

See leping kehtib teie, selle veebisaidi kasutaja ja Väikesed draakonirattad , selle veebisaidi omanik (ud). Teie nõusolek käesolevate tingimuste järgimiseks ja nende sidumiseks loetakse tekkima teie veebisaidi esmakordsel kasutamisel. Kui te ei nõustu nende tingimustega seonduma, peate viivitamatult selle veebisaidi kasutamise lõpetama.

 1. Mõisted ja tõlgendamine

Käesolevas lepingus on järgmistel mõistetel järgmine tähendus: 

"Sisu" tähendab mis tahes teksti, graafikat, pilte, heli, videot, tarkvara, andmekogusid ja muud teavet, mida saab salvestada arvutisse, mis kuvatakse sellel veebisaidil või on selle osa;
"Väikesed draakonirattad ” tähendab väikseid draakonirattaid Calle Pinosol 15 Malaga, 29012, Espana;
"Teenus ” tähendab ühiselt veebipõhiseid seadmeid, tööriistu, teenuseid või teavet, mille Little Dragon Bikes veebisaidi kaudu nüüd või tulevikus kättesaadavaks teeb;
"Süsteem ” tähendab mis tahes Interneti-sidetaristut, mille Little Dragon Bikes teeb veebisaidi kaudu kättesaadavaks kas nüüd või tulevikus. See hõlmab muu hulgas veebipõhist e-posti, teadetetahvleid, reaalajas vestlusrajatisi ja e-posti linke;
“Kasutaja” / “Kasutajad” mis tahes kolmas osapool, kes pääseb juurde veebisaidile ja mida ei kasuta Little Dragon Bikes ja kes töötab nende töötamise ajal; ja
“Veebisait” tähendab veebisaiti, mida praegu kasutate (https://www.little-dragon-bikes.eu/).
 • Intellektuaalne omand
  • Kogu veebisaidil sisalduv sisu, välja arvatud kasutajate poolt üles laaditud, sealhulgas (kuid mitte ainult) tekst, graafika, logod, ikoonid, pildid, heliklipid, videoklipid, andmete kompileerimised, lehe paigutus, aluseks olev kood ja tarkvara, on Little Dragon Bikes, meie sidusettevõtted või muud asjakohased kolmandad osapooled. Veebisaidi kasutamist jätkates kinnitate, et selline materjal on kaitstud kohaldatavate Hispaania ja rahvusvaheliste intellektuaalomandi ning muude asjakohaste seadustega.
  • Kui alapunktist 2.3 ei tulene teisiti, ei tohi te veebisaidilt materjale reprodutseerida, kopeerida, levitada, säilitada ega muul viisil taaskasutada, kui veebisaidil pole teisiti näidatud või kui Little Dragon Bikes pole selleks andnud selgesõnalist kirjalikku luba.
  • Veebisaidi materjali võib ilma kirjaliku loata uuesti kasutada, kui kehtib mõni 1987. aasta autoriõiguse seaduses (25628 LEY 22/1987, de 11 de noviembre de Propiedad Intelectual) täpsustatud erand.
 • Lingid teistele veebisaitidele

See veebisait võib sisaldada linke teistele saitidele. Kui pole sõnaselgelt öeldud, ei kuulu need saidid väikeste draakonirataste ega meie sidusettevõtete kontrolli alla. Me ei võta endale vastutust selliste veebisaitide sisu eest ja loobume vastutusest nende kasutamisest tulenevate kahjude või kahjude eest. Sellele veebisaidile lingi lisamine teisele saidile ei tähenda, et saidid ise või nende kontrolli all olijad kinnitaksid.

 • Lingid sellele veebisaidile

Need, kes soovivad sellele veebisaidile linki lisada teistele saitidele, võivad seda teha ilma saidi eelneva loata ainult saidi avalehele www.little-dragon-bikes.eu. Sügavaks linkimiseks (st lingid saidi konkreetsetele lehtedele) on vaja väikeste draakonirataste selgesõnalist luba. Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@little-dragon-bikes.eu.

 • Privaatsus
  • Kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktide kohaldamisel töötleb Little Dragon Bikes kõiki teie edastatud isikuandmeid vastavalt privaatsuseeskirjadele, mis on saadaval Little Dragon Bikesi veebisaidil või Little Dragon Bikessi nõudmisel.
  • Nõustute, et kui olete edastanud Little Dragon Bikes'ile kolmanda isikuga seotud isikuandmeid (1), on teil olemas kõik vajalikud nõusolekud ja teatised, mis võimaldavad selliseid isikuandmeid seaduslikul viisil Little Dragon Bikes'ile edastada ja (2) juhtis iga sellise kolmanda isiku tähelepanu Little Dragon Bikes'i veebisaidil leiduvale privaatsusteatisele või edastas muul viisil selle koopia kolmandale osapoolele. Nõustute hüvitama Little Dragon Bikes kõigi kohustuste, trahvide, trahvide, auhindade või kulude eest, mis tulenevad nende nõuete mittejärgimisest.
 • Hoiatused
  • Little Dragon Bikes ei anna mingit garantiid ega kinnita, et veebisait vastab teie nõudmistele, et see on rahuldava kvaliteediga, et see sobib konkreetseks otstarbeks, et see ei riku kolmandate isikute õigusi, et see on ühilduv kõigi süsteemidega, et see on turvaline ja kogu esitatud teave on õige. Meie teenuse kasutamisel ei ole mingit konkreetset tulemust.
  • Selle veebisaidi ükski osa ei ole mõeldud nõuandena ja otsuste tegemisel või mis tahes toimingute tegemisel ei tohiks selle veebisaidi sisule tugineda.
 • Veebisaidi saadavus

Teenust pakutakse "sellisena nagu see on" ja "vastavalt võimalusele". Me ei anna mingit garantiid, et teenuses ei esine defekte ja / või vigu. Seadusega lubatud maksimaalses ulatuses ei paku me mingeid (otseseid ega kaudseid) garantiisid teatud otstarbeks sobivuse, teabe täpsuse,paindlikkus ja rahuldav kvaliteet.

Little Dragon Bikes ei vastuta veebisaidi mis tahes häirete või puudumise eest, mis tulenevad välistest põhjustest, sealhulgas, kuid mitte ainult, ISP seadmete rike, hostiseadmete rike, sidevõrgu rike, elektrikatkestus, looduslikud sündmused, sõjateod või juriidilised piirangud ja tsensuur.

 • Vastutuse piiramine
  • Seadusega lubatud maksimaalses ulatuses ei võta Little Dragon Bikes endale vastutust mis tahes otsese või kaudse eeldatava või muul viisil tekkiva kahju või kahju eest, sealhulgas kaudsete, kaudsete, kaudsete, eriliste või näitlike kahjude eest, mis tulenevad veebisaidi või selles sisalduva teabe kasutamisest . Kasutajad peaksid olema teadlikud, et nad kasutavad veebisaiti ja selle sisu oma vastutusel.
  • Miski nendes tingimustes ei välista ega piira Little Dragon Bikes vastutust Little Dragon Bikes'i hooletuse või pettuse tagajärjel tekkinud surma või tervisekahjustuste eest.
  • On tehtud kõik selleks, et need tingimused järgiksid rangelt tarbijate ja kasutajate kaitse üldise seaduse asjakohaseid sätteid (Ley general para la defensa de los consumeridores y usuarios LGDCU). Kui aga mõni nendest tingimustest leitakse olevat ebaseaduslik, kehtetu või muul viisil täidetamatu, loetakse see tähtaeg nendest tingimustest eraldatuks ja see ei mõjuta ülejäänud tingimuste kehtivust ja jõustatavust. Seda terminit kohaldatakse ainult jurisdiktsioonides, kus konkreetne termin on ebaseaduslik.
 • Ei mingit loobumist

Juhul, kui mõni käesolevate tingimuste osapool ei kasuta mõnda neis sisalduvat õigust ega õiguskaitsevahendit, ei tõlgendata seda kui sellest õigusest või parandusmeetmest loobumist.

 1. Varasemad tingimused

Nende tingimuste ja nende varasemate versioonide vahelise vastuolu korral ülimuslikud on nende tingimuste sätted, kui ei ole sõnaselgelt öeldud teisiti.

 1. Teated

Kõik teated / teated edastatakse meile kas postiga meie ruumidesse (vt ülaltoodud aadressi) või e-posti aadressil info@little-dragon-bikes.eu. Selline teade loetakse laekunuks kolm päeva pärast postitamist, kui see on saadetud esimese klassi postiga, saatmise päev, kui e-kiri saabub täielikult tööpäeval, ja järgmisel tööpäeval, kui e-kiri saadetakse nädalavahetusel või riigipühal.

 1. Seadus ja kohtualluvus

Neid tingimusi ning teie ja Little Dragon Bikesi suhteid reguleerivad ja tõlgendavad need vastavalt Hispaania seadustele ja Little Dragon Bikes'ile ning te nõustute alluma Hispaania kohtute ainupädevusse.

Leidke üles