• Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι.
Δες το καλάθι αγορών
Μερικό σύνολο: 0.00

Οροι και Προϋποθεσεις

ΦΌΝΤΟ:

Αυτή η συμφωνία ισχύει μεταξύ σας, του Χρήστη αυτής της Ιστοσελίδας και Μικρά ποδήλατα δράκων , οι κάτοχοι αυτού του Ιστότοπου. Η συμφωνία σας για συμμόρφωση και δέσμευση από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις θεωρείται ότι συμβαίνει κατά την πρώτη χρήση του Ιστότοπου. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, θα πρέπει να σταματήσετε αμέσως να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα.

 1. Ορισμοί και ερμηνεία

Στην παρούσα Συμφωνία οι ακόλουθοι όροι έχουν τις ακόλουθες έννοιες: 

"Περιεχόμενο" σημαίνει οποιοδήποτε κείμενο, γραφικά, εικόνες, ήχο, βίντεο, λογισμικό, συλλογές δεδομένων και οποιαδήποτε άλλη μορφή πληροφοριών ικανή να αποθηκευτεί σε έναν υπολογιστή που εμφανίζεται ή αποτελεί μέρος αυτής της Ιστοσελίδας.
"Little Dragon Bikes » σημαίνει Little Dragon Bikes of Calle Pinosol 15 Malaga, 29012, Espana;
"Υπηρεσία" σημαίνει συλλογικά οποιεσδήποτε διαδικτυακές εγκαταστάσεις, εργαλεία, υπηρεσίες ή πληροφορίες που η Little Dragon Bikes παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας είτε τώρα είτε στο μέλλον ·
"Σύστημα" σημαίνει οποιαδήποτε διαδικτυακή επικοινωνιακή υποδομή που η Little Dragon Bikes παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας είτε τώρα είτε στο μέλλον. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά, ηλεκτρονικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πίνακες μηνυμάτων, εγκαταστάσεις ζωντανής συνομιλίας και συνδέσμους email.
"Χρήστης" / "Χρήστες" σημαίνει οποιοδήποτε τρίτο μέρος που έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο και δεν χρησιμοποιείται από το Little Dragon Bikes και ενεργεί κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του · και
"Ιστοσελίδα" σημαίνει τον ιστότοπο που χρησιμοποιείτε αυτήν τη στιγμή (https://www.little-dragon-bikes.eu/).
 • Πνευματικής Ιδιοκτησίας
  • Όλο το Περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο, εκτός αν μεταφορτωθεί από Χρήστες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κειμένου, γραφικών, λογότυπων, εικονιδίων, εικόνων, ηχητικών κλιπ, βίντεο κλιπ, συλλογών δεδομένων, διάταξης σελίδας, υποκείμενου κώδικα και λογισμικού είναι ιδιοκτησία του Little Dragon Bikes, συνεργάτες μας ή άλλα σχετικά τρίτα μέρη. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, αναγνωρίζετε ότι τέτοιο υλικό προστατεύεται από την ισχύουσα ισπανική και διεθνή πνευματική ιδιοκτησία και άλλους σχετικούς νόμους.
  • Με την επιφύλαξη του εδαφίου 2.3 δεν επιτρέπεται να αναπαράγετε, αντιγράφετε, διανέμετε, αποθηκεύετε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επαναχρησιμοποίηση υλικού από τον Ιστότοπο εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην Ιστοσελίδα ή εκτός εάν δοθεί ρητή γραπτή άδεια να το πράξει από την Little Dragon Bikes.
  • Υλικό από τον Ιστότοπο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί χωρίς γραπτή άδεια, όπου ισχύει οποιαδήποτε από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται λεπτομερώς στον Νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων 1987 (25628 LEY 22/1987, de 11 de noviembre de Propiedad Intelectual).
 • Σύνδεσμοι σε Άλλοι Ιστότοποι

Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Εκτός αν αναφέρεται ρητά, αυτοί οι ιστότοποι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Little Dragon Bikes ή των συνεργατών μας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τέτοιων ιστοτόπων και αποποιείται ευθύνη για οποιαδήποτε και κάθε μορφή απώλειας ή ζημίας που προκύπτει από τη χρήση τους. Η συμπερίληψη ενός συνδέσμου προς έναν άλλο ιστότοπο σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν συνεπάγεται καμία έγκριση των ίδιων των ιστότοπων ή αυτών που τον ελέγχουν.

 • Σύνδεσμοι προς αυτόν τον ιστότοπο

Όσοι επιθυμούν να τοποθετήσουν έναν σύνδεσμο σε αυτόν τον Ιστότοπο σε άλλους ιστότοπους μπορούν να το κάνουν μόνο στην αρχική σελίδα του ιστότοπου www.little-dragon-bikes.eu χωρίς προηγούμενη άδεια. Η βαθιά σύνδεση (δηλ. Σύνδεσμοι προς συγκεκριμένες σελίδες εντός του ιστότοπου) απαιτεί τη ρητή άδεια των Little Dragon Bikes. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο info@little-dragon-bikes.eu.

 • Προστασία προσωπικών δεδομένων
  • Για τους σκοπούς της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, τα Little Dragon Bikes θα επεξεργάζονται τυχόν προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου που διατίθεται στον ιστότοπο Little Dragon Bikes ή κατόπιν αιτήματος της Little Dragon Bikes.
  • Συμφωνείτε ότι, εάν έχετε παράσχει στο Little Dragon Bikes προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τρίτο μέρος (1) έχετε εφαρμόσει όλες τις απαραίτητες κατάλληλες συγκαταθέσεις και ειδοποιήσεις για να επιτρέψετε τη νόμιμη μεταφορά τέτοιων προσωπικών δεδομένων σε Little Dragon Bikes και (2) που έχετε γνωστοποίησε σε οποιονδήποτε τέτοιο τρίτο μέρος τη Σημείωση Απορρήτου που διατίθεται στον ιστότοπο του Little Dragon Bikes ή παρέσχε με άλλο τρόπο αντίγραφο αυτής στο τρίτο μέρος. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε ποδήλατα Little Dragon σε σχέση με όλες και τυχόν ευθύνες, ποινές, πρόστιμα, βραβεία ή έξοδα που προκύπτουν από τη μη συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις.
 • Αποποίηση ευθυνών
  • Η Little Dragon Bikes δεν εγγυάται ούτε δηλώνει ότι ο Ιστότοπος θα πληροί τις απαιτήσεις σας, ότι θα είναι ικανοποιητικής ποιότητας, ότι θα ταιριάζει για συγκεκριμένο σκοπό, ότι δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων, ότι θα είναι συμβατό με όλα τα συστήματα, ότι θα είναι ασφαλές και ότι όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες θα είναι ακριβείς. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση για συγκεκριμένα αποτελέσματα από τη χρήση της Υπηρεσίας μας.
  • Κανένα μέρος αυτής της Ιστοσελίδας δεν προορίζεται να αποτελέσει συμβουλές και το Περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας δεν πρέπει να γίνεται επίκληση όταν λαμβάνετε αποφάσεις ή λαμβάνετε οποιαδήποτε ενέργεια.
 • Διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας

Η Υπηρεσία παρέχεται «ως έχει» και σε «ως διαθέσιμη» βάση. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι η Υπηρεσία δεν θα έχει ελαττώματα ή / και σφάλματα. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση (ρητή ή σιωπηρή) καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ακρίβεια πληροφοριών,ευελιξία και ικανοποιητική ποιότητα.

Το Little Dragon Bikes δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε διαταραχή ή μη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας που προκύπτει από εξωτερικές αιτίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αστοχίας εξοπλισμού ISP, αστοχίας εξοπλισμού κεντρικού υπολογιστή, αστοχίας δικτύου επικοινωνιών, διακοπής ρεύματος, φυσικών γεγονότων, πολεμικών πράξεων ή νομικοί περιορισμοί και λογοκρισία.

 • Περιορισμός Ευθύνης
  • Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η Little Dragon Bikes δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία, προβλέψιμη ή άλλως, συμπεριλαμβανομένων τυχόν έμμεσων, επακόλουθων, ειδικών ή παραδειγματικών ζημιών που προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή οποιωνδήποτε πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. . Οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο και το Περιεχόμενο του με δική τους ευθύνη.
  • Τίποτα από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις δεν αποκλείει ούτε περιορίζει την ευθύνη των Little Dragon Bikes για θάνατο ή σωματικό τραυματισμό που οφείλεται σε αμέλεια ή απάτη εκ μέρους των Little Dragon Bikes.
  • Έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις τηρούν αυστηρά τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Νόμου για την Προστασία των Καταναλωτών και των Χρηστών (Ley general para la defensa de los konsumenidores y usuarios LGDCU). Ωστόσο, σε περίπτωση που κάποιος από αυτούς τους όρους διαπιστωθεί ότι είναι παράνομος, άκυρος ή άλλως ανεφάρμοστος, ο όρος αυτός θεωρείται ότι έχει αποκοπεί από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων όρων και προϋποθέσεων. Ο όρος αυτός ισχύει μόνο εντός δικαιοδοσίας όπου ένας συγκεκριμένος όρος είναι παράνομος.
 • Καμία παραίτηση

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων αποτύχει να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή ένδικα μέσα που περιέχονται στο παρόν, αυτό δεν θα ερμηνευτεί ως παραίτηση από αυτό το δικαίωμα ή την αποκατάσταση.

 1. Προηγούμενοι Όροι και Προϋποθέσεις

Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων και οποιωνδήποτε προηγούμενων εκδόσεών τους, οι διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων θα υπερισχύουν, εκτός εάν αναφέρεται ρητά διαφορετικά.

 1. Σημειώσεις

Όλες οι ειδοποιήσεις / ανακοινώσεις θα μας αποστέλλονται είτε ταχυδρομικώς στις εγκαταστάσεις μας (βλ. Διεύθυνση παραπάνω) είτε μέσω email στη διεύθυνση info@little-dragon-bikes.eu. Αυτή η ειδοποίηση θα θεωρείται ότι έχει ληφθεί 3 ημέρες μετά την ανάρτηση, εάν αποσταλεί με ταχυδρομείο πρώτης θέσης, την ημέρα αποστολής, εάν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παραληφθεί πλήρως σε μια εργάσιμη ημέρα και την επόμενη εργάσιμη ημέρα, εάν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλεται σε σαββατοκύριακο ή αργία.

 1. Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις και η σχέση μεταξύ εσάς και των Little Dragon Bikes διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Νόμο της Ισπανίας και Little Dragon Bikes και συμφωνείτε να υποβάλετε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Ισπανίας.

Scroll to Top