• Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι.
Δες το καλάθι αγορών
Μερικό σύνολο: 0.00

Αποποίηση Eυθυνών

Η Little Dragon Bikes δεν εγγυάται ούτε δηλώνει ότι αυτός ο ιστότοπος θα πληροί τις απαιτήσεις σας, ότι θα είναι ικανοποιητικής ποιότητας, ότι θα είναι κατάλληλος για συγκεκριμένο σκοπό, ότι δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων, ότι θα είναι συμβατός με όλα τα συστήματα, ότι θα είναι ασφαλές και ότι όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες θα είναι ακριβείς. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση για συγκεκριμένα αποτελέσματα από τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Κανένα μέρος αυτού του ιστότοπου δεν προορίζεται να αποτελέσει συμβουλές και το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου δεν πρέπει να γίνεται επίκληση κατά τη λήψη αποφάσεων ή τη λήψη οποιουδήποτε είδους δράσης.

Κανένα μέρος αυτού του ιστότοπου δεν προορίζεται να αποτελέσει συμβατική προσφορά ικανή για αποδοχή. Κανένα αγαθό ή / και υπηρεσία δεν πωλείται μέσω αυτού του ιστότοπου και τα στοιχεία του προϊόντος ή / και της υπηρεσίας παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

Ενώ έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι όλες οι γραφικές αναπαραστάσεις των προϊόντων που διατίθενται από το Little Dragon Bikes αντιστοιχούν στα πραγματικά προϊόντα Το Little Dragon Bikes δεν ευθύνεται για τυχόν παραλλαγές από αυτές τις περιγραφές.

Το Little Dragon Bikes δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι τέτοια προϊόντα ή / και υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμα από εμάς ή τις εγκαταστάσεις μας. Για αυτόν τον λόγο, επικοινωνήστε μαζί μας πριν από την επίσκεψή σας εάν θέλετε να ρωτήσετε σχετικά με τη διαθεσιμότητα οποιωνδήποτε προϊόντων ή / και υπηρεσιών. Οποιαδήποτε τέτοια έρευνα δεν συνεπάγεται ρητή ή σιωπηρή εγγύηση ότι τα προϊόντα ή / και οι υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της ερώτησής σας θα είναι διαθέσιμα κατά την άφιξή σας στις εγκαταστάσεις μας. Όλες οι πληροφορίες τιμολόγησης στον ιστότοπο είναι σωστές κατά τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Η Little Dragon Bikes διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές και να αλλάξει ή να αφαιρέσει τυχόν ειδικές προσφορές από καιρό σε καιρό και ανάλογα με τις ανάγκες. 

Scroll to Top