• Žádné produkty v košíku.
Zobrazit košík
Součet: 0.00

Právní a Cookie zásady

právní

Malá dračí kola

Calle Pinosol 15

Malaga, 29012, Espana

E-mail: info@little-dragon-bikes.eu

Telefon: (+34) 711010728

Odmítnutí odpovědnosti

Obsah online nabídky

Obsah této webové stránky je vytvářen s maximální péčí. Autor nepřijímá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky na odpovědnost vůči autorovi, které se týkají věcných nebo nemateriálních škod, které byly způsobeny použitím nebo nevyužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných a neúplných informací, jsou v zásadě vyloučeny za předpokladu, že neexistuje prokazatelná úmyslná nebo hrubě nedbalá vina na straně autora. Autor si výslovně vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo smazat části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního oznámení nebo dočasně nebo trvale přerušit publikaci.

Odkazy a linky

V případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí internetové stránky („odkazy“), které nespadají do oblasti odpovědnosti autora, by závazek odpovědnosti vstoupil v platnost pouze v případě, že si je autor vědom obsahu a bylo by technicky možné a přiměřené, aby zabránil použití v případě nezákonného obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době vytváření odkazů nebyl na odkazovaných stránkách patrný žádný nelegální obsah. Autor nemá žádný vliv na současný a budoucí design, obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných stránek, které byly po nastavení odkazu změněny. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a odkazy v rámci vlastní internetové nabídky autora, jakož i na externí položky v diskusních fórech a e-mailových konferencích vytvořených autorem. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití těchto informací nese výhradní odpovědnost poskytovatel stránky, na kterou se odkazuje, nikoli osoba, která pouze odkazuje na příslušnou publikaci prostřednictvím Odkazy.

Ochrana osobních údajů

Je-li dána možnost zadání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jméno, adresy), probíhá zadávání těchto údajů dobrovolně. Další informace jsou k dispozici v našich zásadách ochrany osobních údajů a souborů cookie.

Platnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, ze které jste byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení nejsou zákonné nebo správné, zůstane tím ovlivněna obsah nebo platnost ostatních částí.

copyright

Pro design webových stránek, text, všechny grafiky a fotografie, jejich výběr nebo rozvržení: Copyright © 2020 Little Dragon Bikes. Kopírování nebo reprodukce celého webu nebo jeho částí nejsou povoleny. Jakékoli jiné použití materiálů nebo informací dostupných na tomto webu - včetně reprodukce, další distribuce, úprav a publikace pro jakékoli účely je zakázáno, pokud k tomu společnost Little Dragon Bikes nedala předchozí písemný souhlas.

Online řešení sporů podle čl. 14 odstavec. 1 ODR-VO:

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS), která je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Jsme připraveni zúčastnit se mimosoudního smírčího řízení před spotřebitelským sporem tělo řešení.

cookie Policy

Tento web používá soubory cookie - malé textové soubory, které jsou umístěny na vašem počítači, aby jim pomohly zajistit lepší uživatelský dojem. Soubory cookie se obecně používají k uchování uživatelských preferencí, ukládání informací o věcech, jako jsou nákupní koše, a poskytování anonymizovaných údajů o sledování aplikacím třetích stran, jako je Google Analytics. Soubory cookie zpravidla zpříjemní prohlížení webu.

Můžete však raději zakázat cookies na tomto webu a na dalších. Nejúčinnějším způsobem je deaktivace souborů cookie v prohlížeči.

Bez ohledu na nastavenou dobu trvání můžete soubory cookie ve svém prohlížeči smazat ručně. V některých nastaveních prohlížeče je přijímání souborů cookie bez omezení. V nastavení zabezpečení vašeho prohlížeče můžete povolit nebo zakázat dočasné a uložené cookies nezávisle na sobě. Kromě nastavení prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické nastavení cookies, můžete také deaktivovat cookies.

Pokud používáte mobilní zařízení, můžete v zařízení s příslušným operačním systémem aktivovat nastavení „Žádné sledování reklam“ (iOS) nebo „Zakázat personalizovanou reklamu“ (Android). To zabrání tomu, aby se reklamní ID (neosobní identifikátor zařízení) používal k poskytování zájmově orientované reklamy.

Použijete-li v prohlížeči možnost smazat všechny soubory cookie nebo nastavit blokovací soubory cookie, nezapomeňte, že odpovídající nastavení nebo nastavení blokovacích souborů cookie bude možná nutné provést znovu!

Doporučujeme také navštívit sekci Nápověda vašeho prohlížeče nebo se podívat na web O cookies, který nabízí pokyny pro všechny moderní prohlížeče

Přijetí cookies není podmínkou pro návštěvu našich webových stránek. Pokud cookies nepřijmete nebo deaktivujete, některé možnosti (např. Služby, možnosti nákupu, skladování a informace v nákupním košíku) nemusí být na našem webu dostupné a některé weby se nemusí zobrazit správně.

Přejděte na začátek