• Няма продукти в количката.
Вижте Количката
Междинна сума: 0.00

Отказ от отговорност

Little Dragon Bikes не дава гаранция и не заявява, че този уебсайт ще отговаря на вашите изисквания, че ще бъде със задоволително качество, че ще бъде годен за определена цел, че няма да нарушава правата на трети страни, че ще бъде съвместим с всички системи, че ще бъде сигурна и че цялата предоставена информация ще бъде точна. Ние не гарантираме каквито и да било конкретни резултати от използването на този уебсайт.

Никоя част от този уебсайт не е предназначена да представлява съвети и на съдържанието на този уебсайт не трябва да се разчита при вземане на решения или предприемане на каквито и да било действия.

Никоя част от този уебсайт не е предназначена да представлява договорна оферта, която може да бъде приета. Чрез този уебсайт не се продават стоки и / или услуги, а подробностите за продуктите и / или услугите се предоставят само за информационни цели.

Въпреки че са положени всички усилия, за да се гарантира, че всички графични изображения на продуктите, предлагани от Little Dragon Bikes, съответстват на действителните продукти, Little Dragon Bikes не носи отговорност за каквито и да е отклонения от тези описания.

Little Dragon Bikes не представя и не гарантира, че такива продукти и / или услуги ще бъдат достъпни от нас или от нашите помещения. Поради тази причина, моля, свържете се с нас, преди да посетите, ако искате да попитате за наличността на каквито и да е продукти и / или услуги. Всяко подобно запитване не поражда изрична или подразбираща се гаранция, че продуктите и / или услугите, които са предмет на вашето запитване, ще бъдат достъпни при пристигането ви в нашите помещения. Цялата информация за цените на уебсайта е вярна към момента на влизане в мрежата. Little Dragon Bikes си запазва правото да променя цените и да променя или премахва всякакви специални оферти от време на време и при необходимост. 

Отидете в началото