• Няма продукти в количката.
Вижте Количката
Междинна сума: 0.00

Общи Условия

Предистория:

Това споразумение се прилага между вас, Потребителя на този уебсайт и Малки драконови мотори , собственик (и) на този уеб сайт. Вашето съгласие за спазване и обвързване с тези условия се счита за настъпило при първото ви използване на уеб сайта. Ако не сте съгласни да се обвързвате с тези условия, трябва незабавно да спрете да използвате уеб сайта.

 1. Определения и тълкуване

В настоящото споразумение следните условия имат следното значение: 

"Съдържание " означава всеки текст, графика, изображения, аудио, видео, софтуер, компилация на данни и всяка друга форма на информация, която може да се съхранява в компютър, който се появява на или представлява част от този уебсайт;
"Малки драконови велосипеди ” означава Малки драконови мотори от Calle Pinosol 15 Malaga, 29012, Espana;
"Обслужване" означава заедно всички онлайн съоръжения, инструменти, услуги или информация, които Little Dragon Bikes прави достъпни чрез уебсайта или сега, или в бъдеще;
"Система" означава всяка онлайн инфраструктура за комуникация, която Little Dragon Bikes предоставя чрез уебсайта или сега, или в бъдеще. Това включва, но не се ограничава до уеб базирана електронна поща, табла за съобщения, съоръжения за чат на живо и имейл връзки;
„Потребител” / „Потребители” означава трета страна, която има достъп до уебсайта и не е заета от Little Dragon Bikes и действа в процеса на работа; и
„Уеб сайт“ означава уебсайтът, който в момента използвате (https://www.little-dragon-bikes.eu/).
 • Интелектуална собственост
  • Цялото съдържание, включено в уебсайта, освен ако не е качено от Потребители, включително, но не само, текстове, графики, лога, икони, изображения, звукови клипове, видеоклипове, компилации на данни, оформление на страницата, основния код и софтуер е собственост на Little Dragon Bikes, нашите филиали или други съответни трети страни. Продължавайки да използвате уебсайта, вие потвърждавате, че такъв материал е защитен от приложимите испански и международни закони за интелектуална собственост и други съответни закони.
  • При спазване на точка 2.3, вие нямате право да възпроизвеждате, копирате, разпространявате, съхранявате или по какъвто и да е друг начин да използвате повторно материали от уебсайта, освен ако на Уебсайта не е посочено друго или освен ако не бъде изрично писмено разрешено за това от Little Dragon Bikes.
  • Материалите от уебсайта могат да бъдат използвани повторно без писмено разрешение, когато се прилага някое от изключенията, подробно описани в Закона за авторското право от 1987 г. (25628 LEY 22/1987, от 11 ноември на Propiedad Intelectual).
 • Връзки към други уеб сайтове

Този уебсайт може да съдържа връзки към други сайтове. Освен ако не е изрично посочено, тези сайтове не са под контрола на Little Dragon Bikes или този на нашите филиали. Ние не поемаме отговорност за съдържанието на такива уеб сайтове и се отказваме от отговорност за всякакви и всички форми на загуби или щети, произтичащи от използването им. Включването на линк към друг сайт на този уебсайт не означава никакво одобрение на самите сайтове или на тези, които ги контролират.

 • Връзки към този уебсайт

Тези, които желаят да поставят линк към този уебсайт на други сайтове, могат да го направят само до началната страница на сайта www.little-dragon-bikes.eu без предварително разрешение. Дълбокото свързване (т.е. връзки към конкретни страници в сайта) изисква изричното разрешение на Little Dragon Bikes. За да научите повече, моля свържете се с нас по имейл на info@little-dragon-bikes.eu.

 • Поверителност
  • За целите на приложимото законодателство за защита на данните, Little Dragon Bikes ще обработва всички лични данни, които сте му предоставили в съответствие с Декларацията за поверителност, достъпна на уебсайта Little Dragon Bikes или при поискване от Little Dragon Bikes.
  • Вие се съгласявате, че ако сте предоставили лични данни на Little Dragon Bikes, свързани с трета страна (1), имате всички необходими подходящи съгласии и известия, които да позволят законно прехвърляне на такива лични данни на Little Dragon Bikes и (2), които имате довели до знанието на всяка такава трета страна Известието за поверителност, достъпно на уебсайта на Little Dragon Bikes, или предоставено по друг начин копие от него на третата страна. Вие се съгласявате да обезщетите Little Dragon Bikes във връзка с всички и всякакви задължения, неустойки, глоби, награди или разходи, произтичащи от вашето неспазване на тези изисквания.
 • Условия за ползване
  • Little Dragon Bikes не дава никаква гаранция или представителство, че уеб сайтът ще отговаря на вашите изисквания, че ще бъде с задоволително качество, че ще бъде годен за определена цел, че няма да нарушава правата на трети страни, че ще бъде съвместим с всички системи, че ще бъде сигурен и че цялата предоставена информация ще бъде точна. Ние не гарантираме конкретни резултати от използването на нашата Услуга.
  • Никоя част от този уеб сайт не е предназначена да представлява съвети и на Съдържанието на този уеб сайт не трябва да се разчита при вземане на решения или предприемане на каквито и да било действия.
 • Наличност на уебсайта

Услугата се предоставя "както е" и на база "колкото е на разположение". Ние не даваме гаранция, че Услугата няма да има дефекти и / или грешки. В максималната степен, разрешена от закона, не предоставяме никакви гаранции (изрични или подразбиращи се) за годност за определена цел, точност на информацията, съвместимостбилота и задоволително качество.

Little Dragon Bikes не поема никаква отговорност за прекъсване или недостъпност на уебсайта в резултат на външни причини, включително, но не само, повреда на ISP оборудване, отказ на оборудване на хоста, отказ на комуникационна мрежа, прекъсване на захранването, природни събития, военни актове или законови ограничения и цензура.

 • Ограничаване на отговорността
  • В максимална степен, разрешена от закона, Little Dragon Bikes не поема отговорност за пряка или непряка загуба или повреда, предвидима или по друг начин, включително всякакви косвени, последващи, специални или примерни щети, произтичащи от използването на уебсайта или всякаква информация, съдържаща се в него , Потребителите трябва да знаят, че използват Уебсайта и Съдържанието му на свой риск.
  • Нищо в тези условия и условия не изключва или ограничава отговорността на Little Dragon Bikes за смърт или телесна повреда в резултат на небрежност или измама от страна на Little Dragon Bikes.
  • Положени са всички усилия да се гарантира, че тези условия спазват стриктно съответните разпоредби на Общия закон за защита на потребителите и потребителите (Ley general para la defensa de los Consumidores y usuarios LGDCU). Въпреки това, в случай че се установи, че някой от тези условия е незаконен, невалиден или неприложим по друг начин, този срок се счита за отделен от тези условия и не засяга валидността и изпълняемостта на останалите условия. Този термин се прилага само в юрисдикции, когато даден термин е незаконен.
 • Няма отказ

В случай, че която и да е страна по настоящите Общи условия не успее да упражнява каквото и да е право или средство за защита, съдържащи се тук, това не се счита за отказ от това право или средство за защита.

 1. Предишни условия и условия

В случай на противоречие между настоящите Общи условия и всякакви предишни версии на тях, разпоредбите на настоящите Общи условия имат предимство, освен ако изрично не е посочено друго.

 1. Бележки

Всички известия / съобщения ще ни бъдат изпращани или по пощата до нашите помещения (вижте адреса по-горе) или по имейл на info@little-dragon-bikes.eu. Такова известие ще се счита за получено 3 дни след публикуването, ако е изпратено с първокласна поща, денят на изпращането, ако имейлът е получен изцяло в работен ден и на следващия работен ден, ако имейлът е изпратен в уикенд или официален празник.

 1. Право и юрисдикция

Тези условия и отношенията между вас и Little Dragon Bikes се управляват и тълкуват в съответствие със закона на Испания и Little Dragon Bikes и вие се съгласявате да се подчините на изключителната юрисдикция на съдилищата на Испания.

Отидете в началото